Kongress 2011
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Här är de som ska leda HRF

HRF:s nya ledning är vald. Styrelseledamöterna har blivit färre och arbetsutskottet har fått två nya titlar.

Publicerad 19 november 2011

HRF:s kongress valde på lördagskvällen enhälligt Therese Guovelin till vice ordförande och Malin Ackholt till avtalssekreterare. Tillsammans med förbundsordföranden Ella Niia utgör de förbundets arbetsutskott för de kommande tre åren.

Valen skedde i enlighet med de nya stadgar förbundet antog någon timme tidigare. Stadgeändringen innebär också att förbundsstyrelsens övriga ledamöter minskades från tolv till åtta, mot föreslagna nio.Efter sluten omröstning stod det klart att valberedningens förslag till ny förbundsstyrelse segrat.

Följande valdes in i styrelsen: Anders Korphed, Jenny Bengtsson, Patricia Persson, Marie Spinelli-Liljedahl, Jens Jansson, Alaettin Aycicek, Sonja Berthsjö och Agneta Karlsson.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.