Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Nordisk konferens om sextrakasserier

Unga kvinnor med otrygg anställning och låg lön är de som oftast utsätts för sexuella trakasserier. Och situationen i hotell- och restaurangbranschen är densamma i alla nordiska länder, det stod klart när fackförbunden träffades på Island.

Publicerad 16 juni 2015
inlinebild
Pim van Dorpel. Foto: Ann Patmalnieks

– Bilden i våra länder är nästan identisk, säger Pim van Dorpel, vice ordförande i Hotell- och restaurangfacket. Sexuella trakasserier är vanligare i vår bransch än i andra branscher och hör ihop med otrygga villkor.
Konferensen i Reykjavik om sexuella trakasserier var den första i sitt slag. Ett hundratal deltagare från de fackförbund i Norden som organiserar medlemmar från hotell- och restaurangbranschen träffades under två dagar i juni. Där redovisades undersökningar som visade att sexuella trakasserier är ett stort i problem i hela Norden.
– Det här är en fråga vi ska hålla liv i och arbeta aktivt med. Vi planerar att göra en gemensam studie och även ställa krav på EU-kommissionen att genomföra en europeisk undersökning.
I Sverige är det arbetsgivarnas ansvar, enligt lag, att utreda och åtgärda sexuella trakasserier. Den som utsätts ska först gå till sin chef. Om det är chefen som är problemet, måste hen gå vidare till chefens chef. Och fungerar inte det måste facket hjälpa till.
– Vi har varit alldeles för dåliga att informera om den här frågan, säger Pim van Dorpel. Vi måste ge stöd och visa hur man ska agera.

Med på konferensen fanns även en representant från arbetsgivarnas organisation, Visita. HRF har tillsammans med Visita utarbetat en webbutbildning i de här frågorna.
– Vi har gott hopp om ett mer kraftfullt samarbete med Visita, säger Pim van Dorpel. Men om det inte omedelbart blir en förbättring, kommer vi kräva att åtgärder mot sexuella trakasserier regleras i kollektivavtalen.

Malin Bastholm, organisatör på Hotell- och restaurangfacket, var också med på Island.
 – Det talas hela tiden om att vi saknar folk och att så många lämnar branschen. Ja, men titta på de här siffrorna då, höj lönerna och ge fasta, trygga anställningar. Vi måste sätta press på arbetsgivarna.

De nordiska fackförbundens undersökningar 

  • I Danmark tillfrågades 1650 medlemmar. Av de 500 som svarade, främst servitriser, receptionister och hotellstädare, hade 24 procent utsatts för sexuella trakasserier under det senaste året. Bland servitriser var siffran 37 procent.
  • Facket på Island, SGS, gjorde en undersökning som visade att 50 procent av kvinnorna i service- och turistbranschen utsatts för sexuella trakasserier, och 26 procent av männen. Anställda under 25 var särskilt utsatta, och kvinnor utsattes oftare än män för sexuella trakasserier från en chef eller överordnad.
  • I Finland kom fackförbundet PAM fram till att 38 procent av medlemmarna inom turistnäringen utsatts för sexuella trakasserier av kunder, 45 procent av kvinnorna och 16 procent av männen. Särskilt utsatta var de med otrygga anställningsvillkor.
  • I Norge undersöktes villkoren för anställda i barer och restauranger. Omkring 800 svarade på frågor om sexuella trakasserier, och 20 procent av kvinnorna hade utsatts under det senaste året. Fem procent av dem hade varit borta från arbetet på grund av sexuella trakasserier.
  • I Sverige visar LO:s Jämställdhetsbarometer att 11 procent av de anställda inom hotell- och restaurangbranschen utsatts för sexuella trakasserier av gäster. Det är dessutom vanligare att anställda utsätts av chefer och arbetskamrater, jämfört med andra branscher.
    Studien visar också att tidsbegränsat anställda löper större risk att kränkas sexuellt på arbetet än fast anställda.

    Undersökningarna är gjorda 2015, utom Norges som är från 2014.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här