Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Nordisk konferens om sextrakasserier

Unga kvinnor med otrygg anställning och låg lön är de som oftast utsätts för sexuella trakasserier. Och situationen i hotell- och restaurangbranschen är densamma i alla nordiska länder, det stod klart när fackförbunden träffades på Island.

Publicerad 16 juni 2015
inlinebild
Pim van Dorpel. Foto: Ann Patmalnieks

– Bilden i våra länder är nästan identisk, säger Pim van Dorpel, vice ordförande i Hotell- och restaurangfacket. Sexuella trakasserier är vanligare i vår bransch än i andra branscher och hör ihop med otrygga villkor.
Konferensen i Reykjavik om sexuella trakasserier var den första i sitt slag. Ett hundratal deltagare från de fackförbund i Norden som organiserar medlemmar från hotell- och restaurangbranschen träffades under två dagar i juni. Där redovisades undersökningar som visade att sexuella trakasserier är ett stort i problem i hela Norden.
– Det här är en fråga vi ska hålla liv i och arbeta aktivt med. Vi planerar att göra en gemensam studie och även ställa krav på EU-kommissionen att genomföra en europeisk undersökning.
I Sverige är det arbetsgivarnas ansvar, enligt lag, att utreda och åtgärda sexuella trakasserier. Den som utsätts ska först gå till sin chef. Om det är chefen som är problemet, måste hen gå vidare till chefens chef. Och fungerar inte det måste facket hjälpa till.
– Vi har varit alldeles för dåliga att informera om den här frågan, säger Pim van Dorpel. Vi måste ge stöd och visa hur man ska agera.

Med på konferensen fanns även en representant från arbetsgivarnas organisation, Visita. HRF har tillsammans med Visita utarbetat en webbutbildning i de här frågorna.
– Vi har gott hopp om ett mer kraftfullt samarbete med Visita, säger Pim van Dorpel. Men om det inte omedelbart blir en förbättring, kommer vi kräva att åtgärder mot sexuella trakasserier regleras i kollektivavtalen.

Malin Bastholm, organisatör på Hotell- och restaurangfacket, var också med på Island.
 – Det talas hela tiden om att vi saknar folk och att så många lämnar branschen. Ja, men titta på de här siffrorna då, höj lönerna och ge fasta, trygga anställningar. Vi måste sätta press på arbetsgivarna.

De nordiska fackförbundens undersökningar 

 • I Danmark tillfrågades 1650 medlemmar. Av de 500 som svarade, främst servitriser, receptionister och hotellstädare, hade 24 procent utsatts för sexuella trakasserier under det senaste året. Bland servitriser var siffran 37 procent.
 • Facket på Island, SGS, gjorde en undersökning som visade att 50 procent av kvinnorna i service- och turistbranschen utsatts för sexuella trakasserier, och 26 procent av männen. Anställda under 25 var särskilt utsatta, och kvinnor utsattes oftare än män för sexuella trakasserier från en chef eller överordnad.
 • I Finland kom fackförbundet PAM fram till att 38 procent av medlemmarna inom turistnäringen utsatts för sexuella trakasserier av kunder, 45 procent av kvinnorna och 16 procent av männen. Särskilt utsatta var de med otrygga anställningsvillkor.
 • I Norge undersöktes villkoren för anställda i barer och restauranger. Omkring 800 svarade på frågor om sexuella trakasserier, och 20 procent av kvinnorna hade utsatts under det senaste året. Fem procent av dem hade varit borta från arbetet på grund av sexuella trakasserier.
 • I Sverige visar LO:s Jämställdhetsbarometer att 11 procent av de anställda inom hotell- och restaurangbranschen utsatts för sexuella trakasserier av gäster. Det är dessutom vanligare att anställda utsätts av chefer och arbetskamrater, jämfört med andra branscher.
  Studien visar också att tidsbegränsat anställda löper större risk att kränkas sexuellt på arbetet än fast anställda.

  Undersökningarna är gjorda 2015, utom Norges som är från 2014.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Nyheter balans

Regeringen föreslår familjevecka

Regeringen vill införa en familjevecka från april nästa år. Tanken är att det ska göra det lättare att kombinera arbetsliv med familjeliv.

Publicerad 18 juni 2021 Kommentera
Regeringen föreslår familjevecka
Regeringen vill införa en familjevecka från april nästa år. Det ska underlätta för föräldrar att kombinera jobb och familjeliv. Foto: Mostphotos

En ny föräldrapenningförmån till föräldrar med barn mellan 4 och 16 år. Det presenterade statsminister Stefan Löfven i dag. Förslaget, som ska nu lämnas till lagrådet, är tänkt att införas från april 2022.

– Vi måste underlätta för alla dem som kämpar med att kombinera arbetsliv med familjeliv. För dem som inte kan jobba hemma när skolan eller förskolan är stängd. Vi vill bidra till att göra arbetande föräldrars vardag enklare och samtidigt ge dem mer möjlighet till mer tid med sina barn, sade Stefan Löfven vid en pressträff på fredagen.

Dagarna ska kunna användas när barnet inte kan vara i skola eller förskola, till exempel på grund av planeringsdagar, studiedagar eller lov.

I familjer med två föräldrar får vardera föräldern tre dagar per år. Förälder med ensam vårdnad får sex dagar.

HRF:s ordförande Malin Ackholt tycker att förslaget är bra.

– Många av våra medlemmar jobbar på obekväma och varierande arbetstider. Det här kommer att underlätta för dem att både förvärvsarbeta och vara föräldrar.

Nyheter INTERNATIONELLT

Myanmars fackliga riskerar fängelse

Sedan militärkuppen i Myanmar i februari har den fackliga utvecklingen i landet tagit stora steg tillbaka. Ett 30-tal fackligt aktiva anklagas nu för högförräderi.

Publicerad 17 juni 2021 Kommentera
Myanmars fackliga riskerar fängelse
Den fackliga utvecklingen riskerar att omintetgöras efter militärkuppen i Myanmar, berättar Hidayat Greenfield, IUL. Foto: IUL, Ann Patmalnieks

I februari tog militären makten i Myanmar. Sedan dess har demokratin urholkats.
Runt 4 800 personer är fängslade och anklagas för uppror. Det handlar om aktivister, journalister, medicinsk personal och fackliga representanter.

– Nu har man presenterat en rad nya anklagelser – högförräderi, som ger minst sju år och upp till 20 år i fängelse. Vi har 28 fackliga ledare som anklagas. De håller sig gömda. Militären, polisen och den hemliga polisen letar efter dem, säger Hidayat Greenfield, regionalsekreterare i Asien för den fackliga internationalen IUL.

Han berättar att rädslan breder ut sig. Även frågor som rör den egna arbetsplatsen kan betraktas som kritik mot regimen.

Inte tydligt var gränsen går mellan en arbetsplatsfråga och högförräderi.

– Det är inte tydligt var gränsen går mellan en arbetsplatsfråga och högförräderi. Det är en verkligt svår tid, och en enorm tillbakagång för det fackliga utvecklingsarbete som skett de senaste åren. Det är verkligen tragiskt.

Redan 2019 presenterade FN:s råd för mänskliga rättigheter en lista över företag med nära kopplingar till Myanmars militär.
IUL har sedan dess uppmanat regeringar och internationella aktörer att undvika samarbete med företagen på listan.

Hidayat Greenfield. Foto: Ann Patmalnieks

– Vi kampanjar fortfarande mot vissa företag, inklusive hotellkoncerner som Accor och Hilton. Vi tog upp det med Accor redan 2019, men de väljer att fortsätta samarbeta med hotellföretag i Myanmar som är kopplade till militären. Jag tror att de har gjort ett politiskt ställningstagande. De är ju medvetna om hur det förhåller sig, säger Hidayat Greenfield.

Hotell- och restaurangfacket har engagerat sig i facklig organisering på hotell i Myanmar.
Efter militärkuppen har förbundet skänkt en krona per medlem till mat för dem som blivit av med sina jobb eller tvingas hålla sig gömda. Nu vill Hidayat Greenfield att resten av omvärlden reagerar mer kraftfullt på situationen i Myanmar.

– Det internationella samfundet har inte blivit tillräckligt rasande. De kommande sex till åtta månaderna är avgörande för hur demokratin i Myanmar kommer att utvecklas. Vid den här tiden nästa år kan vi ha fria val igen, eller så kan det bli som i Thailand, med ett permanent militärt styre.

Ur temat Coronakrisen
Nyheter TRÄNGSEL

Många anmärkningar på restauranger i Stockholm

Högsommarvärme och fler vaccinerade leder till mer trängsel på stan. I Stockholm ökar anmärkningarna på restauranger, men i Malmö följs reglerna bättre.

Publicerad 17 juni 2021 Kommentera
Många anmärkningar på restauranger i Stockholm
När smittspridningen och trycket på vården var som högst var det fler som följde restriktionerna. I Stockholm har många restauranger dömts att betala vite. Foto: Mostphotos

Slappnar gäster och personal av för mycket när sommarvärmen kommit? Klart är i alla fall att anmärkningarna på restauranger i Stockholm har ökat under april och maj.

– Nu är vi tyvärr uppe i 30–40 procent som får anmärkningar för att de inte följer restriktionerna, lika många som det var förra året, säger Peter Brådenmark, enhetschef på miljöförvaltningen i Stockholm.

Peter Brådenmark. Foto: Miljöförvaltningen

I januari-februari var trenden att färre fick anmärkningar. Att det nu har vänt har självklart en koppling till uteserveringar och mer folk på stan, säger Peter Brådenmark.

– I början av året hade vi också ett annat läge när det gäller smittspridning och trycket på sjukvården. Man är kanske inte lika orolig för smittan i dag.

Allt fler Stockholmsrestauranger får också vitesförelägganden.
Om en restaurang vid tredje inspektionen fortfarande inte har rättat till de brister som påtalats vid tidigare besök kan de få betala ett vite. För närvarande är beloppet mellan 10 000 och 25 000 kronor.

Vitena ökar troligen på grund av att tillsynen pågått längre tid, säger Peter Brådenmark. De inspekterade restaurangerna har hunnit få fler besök.

– Men vi har också fått höra att gästerna slarvar eller till och med sliter bort markeringar. Inspektionen kan ha skett vid ett sådant tillfälle. Då ska man som personal säga till dem, även om det inte är lätt alla gånger. Möjligen finns det en trötthet bland både medborgare och krogar.

De brister vi hittar åtgärdas som regel snabbt och smidigt. Arvid Nordland, miljöförvaltningen i Malmö

Arvid Nordmark. Foto: Miljöförvaltningen

Även i Malmö noterar inspektörerna mer folkliv på stan, berättar Arvid Nordland, enhetschef på miljöförvaltningen.
– I takt med att andra restriktioner lättas och en större andel vaccinerats verkar man släppa lite på att hålla sig till restriktionerna.

Inspektionerna inriktas på tider och platser då det kan vara risk för trängsel. Köpcenter när det är lönehelg, sportbarer när det är fotbollsmatch.

Av de ställen som inspekterats i Malmö har ungefär åtta procent fått anmärkningar.

– Restaurangerna sköter sig bra över lag. De brister vi hittar åtgärdas som regel snabbt och smidigt. Små brister som åtgärdas omgående och inte återkommer har vi inte valt att bedöma som en avvikelse, eftersom det inte kommer leda till några beslut eller sanktioner från vår sida.

Så många fick vite

 • Från april till mitten av juni har Stockholms miljöförvaltning skickat vidare 71 ansökningar om vite till förvaltningsrätten, som är den instans som utdömer vite. Från 1 juli förra året till 31 december var det bara 15 stycken.
 • Miljöförvaltningen i Malmö har ansökt om att förvaltningsrätten ska utdöma vite i tre ärenden sedan i september. Hittills har bara en restaurang blivit dömd att betala.

Förra sommaren fick miljöförvaltningen i Malmö in tips på att hotell inte följde restriktionerna vid frukosten. Det upptäcktes då brister som att gästerna hade svårt att hålla avstånd.

– Bufféer i sig är ju inte förbjudna, men det kan vara svårt att organisera när alla vill äta samtidigt och gäster går fram och tillbaka. En del hotell började då att servera frukost på rummet eller såg till att det inte var så många som åt samtidigt.

I år gjordes en ny genomgång av hotellfrukostar men då såg det bättre ut.

Fråga om jobbet.
106
Vanliga frågor besvarade om allt från arbetslöshet till matavdrag.

Nyheter från Hotell- och restaurangbranschen.

Varje vecka, direkt i din inbox. Hotellrevyns nyhetsbrev.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här