Nyheter

Kamerabevakning – det här gäller

Ett företag eller en arbetsplats som vill kamerabevaka en plats kan göra det utan att begära tillstånd. Däremot finns det vissa krav som måste uppfyllas för att det ska vara tillåtet enligt GDPR och kamerabevakningslagen.

Publicerad 16 september 2022

Ett företag eller en arbetsplats som vill kamerabevaka en plats kan göra det utan att begära tillstånd. Däremot finns det vissa krav som måste uppfyllas för att det ska vara tillåtet enligt GDPR och kamerabevakningslagen.

  1. Syftet med bevakningen måste vara klart, och det ska inte finnas andra rimliga och mindre integritetskänsliga sätt att uppnå syftet.
  2. Företaget ska ha vägt intresset att bevaka mot intrånget det innebär i människors personliga integritet. Bedömningen ska vara dokumenterad.
  3. Det måste finnas ett berättigat intresse att kamerabevaka, till exempel att förhindra brott. Företaget måste kunna visa att platsen är brottsutsatt. Ett annat berättigat intresse skulle kunna vara att förhindra olyckor. Då gäller samma princip – företaget måste kunna visa att det finns en konkret risk för olyckor.
  4. Inspelat material får inte lagras längre än nödvändigt. Det är också viktigt att inte vem som helst får tillgång till materialet. Den som får titta på materialet har tystnadsplikt, men kan dela med sig av materialet till polisen eller annan brottsbekämpande myndighet.
  5. Ett företag som kamerabevakar måste informera om det.

Källa: Integritetsskyddsmyndigheten, IMY

Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här