Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Invandrare behöver tre års anställning för trygghet

Invandrare blir oftare uppsagda än infödda svenskar. En anställd som är född i ett land utanför Europa måste jobba i tre år för att ha samma trygghet på arbetsplatsen som en infödd svensk.

Publicerad 5 maj 2003

Är man inte infödd svensk så är det svårare att få jobb i Sverige, och lättare att bli av med det. Invandrare löper större risk att förlora sitt jobb, och invandrare från länder utanför Europa löper dubbelt så hög risk att bli arbetslösa jämfört med infödda svenskar. Det visar två nya forskningsrapporter.

Lagen om anställningsskydd ska skydda alla. Men det gör den inte. Under 1990-talet miste många invandrare sina jobb, medan svenskarna jobbade kvar. För att ha samma trygghet på arbetsplatsen som infödda svenskar behöver en invandrare från norden ett års längre anställningstid och en anställd från övriga Europa två år. Den som kommer från ett land utanför Europa behöver tre års längre anställningstid.

Ju längre en invandrare varit i Sverige desto större är chansen att han eller hon har ett jobb. Men helt utjämnas inte skillnaden.
Forskaren Lena Nekby har undersökt hur många som hade ett vanligt jobb under åren 1990-2000.

Så stor andel hade jobb
Infödda svenskar:   74 procent
Från övriga norden:   55 procent
Från västeuropa:   50 procent
Från östeuropa:   40 procent
Utanför Europa:   34 procent
Siffrorna gäller män. Studier, arbetslöshet, AMS-verksamhet och förtidspension räknas inte.

De första fem åren i Sverige är invandrarnas sysselsättningsgrad hälften av svenskarna. Med åren får fler jobb. Men ännu efter 20 år i Sverige ligger sysselsättningen fortfarande 15 procent under de infödda svenskarnas.
Hög utbildning verkar inte öka chansen. Svenskar med hög utbildning har större chans att få jobb och mindre risk för arbetslöshet än andra. En hög utländsk utbildning ger inte samma fördelar på arbetsmarknaden.

Utredaren Lena Nekby säger att den svenska arbetsmarknaden skiljer sig från den amerikanska. Efter tio år i USA har invandraren där jobb i lika hög utsträckning som den infödde amerikanen. Men den som flyttar till USA får för hela livet räkna med en betydligt lägre lön.

Så är det inte i Sverige. Invandrare som har anställning här, får inte så mycket mindre lön än sina arbetskamrater. Anställda som kommer från andra länder får fem procent lägre lön än sina svenskfödda kollegor. Och har de sitt ursprung i länder utanför Europa får de tio procent lägre lön än en svenskfödd med motsvarande anställning, ålder och kön.

Källa. fackföreningsrörelsens institut för ekonomisk forskning, Fief. Mer info. www.fief.se.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.