Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

HRF:s vice ordförande invald i S-toppen

Therese Guovelin, Hotell- och restaurangfackets vice ordförande, ser möjligheter att lyfta fram branschens frågor i Socialdemokraternas verkställande utskott.

Publicerad 8 april 2013
inlinebild
Therese Guovelin, nyvald till S-toppen. Foto: Elis Hoffman

Therese Guovelin, HRF:s vice ordförande, valdes som suppleant i Socialdemokraternas verkställande utskott under partiets kongress som avslutades i söndags.
– Det känns riktigt, riktigt spännande. Det är också bra för partiet och VU att få in HRF:s erfarenheter eftersom de speglar alla avarter och problem som finns på arbetsmarknaden i dag. Besöksnäringen är en framtidsbransch, vi behöver politiska beslut för att det ska bli en framtidsbransch med positiva förtecken.

Kommer du kunna påverka i frågor som är viktiga för medlemmarna i Hotell- och restaurangfacket?
– Jag är ju vald av medlemmar i det Socialdemokratiska partiet och företräder inte enbart HRF-medlemmar, jag kommer inte att kunna driva HRF-frågor i alla lägen. Men det är erfarenheterna och vardagen i vår bransch som är mina referensramar.
Påverkan kan också gå åt andra hållet, påpekar Therese Guovelin, så att erfarenheter från VU kan komma HRF till del.
– Jag kommer att utvecklas och få kompetens som jag kan bära tillbaka till mitt förbund och LO. Jag kan föra in andra perspektiv än det strikt fackliga, så att vi kan bedriva en aktiv valrörelse.

Therese Guovelin är invald som den sjunde av åtta suppleanter. Suppleanterna deltar på alla möten med yttrande- och förslagsrätt.
– Någon sa att man som suppleant har lika mycket ansvar som de ordinarie, men ingen rösträtt.
Alla ledamöter har dock en viktig roll, betonar hon:
– Vi deltar i en bred allmänpolitisk diskussion när VU ska omsätta kongressbesluten i praktiken.
Vilka är dina hjärtefrågor i politiken i stort?
– Fler, bättre och tryggare jobb, utan det finns inte möjlighet till försörjning, familjebildande, boende. Det är oerhört viktigt att unga vuxna ska få lov att verkligen bli vuxna, kunna ha ett arbete och flytta hemifrån. Jämlikhet och mångfald, att arbeta mot främlingsfientlighet och rasism, att stävja utnyttjandet av migrerande arbetskraft och papperslösas situation är annat jag vill inrikta mig på.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.