Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Här är HRF:s avtalskrav

En årlig lönehöjning på 700 kronor i månaden och bättre ordning och reda på anställningarna. Det är de viktigaste avtalskraven som Hotell- och restaurangfacket lämnade över till branschens största arbetsgivarorganisation Visita i dag.

Publicerad 16 april 2013

– De som arbetar inom hotell- och restaurang ska ha trygga villkor. Därför kräver vi en ordentlig lönehöjning, trygga anställningar och inflytande, säger HRF:s förbundsordförande Ella Niia.

Facket ställer också krav på att en större del av löneökningen ska fördelas generellt.
– I förra årets avtal kom vi överens om 45 procent i generell lönehöjning, resten i lokala förhandlingar. Vi är fortfarande för lokala lönepotter men anser att individgarantin ska vara större. Vår bransch är rätt omogen när det kommer till lokal lönebildning, påpekar Ella Niia.

En viktig fråga handlar om schemaläggning. Kollektivavtalet ger utrymme för stor flexibilitet och det är nödvändigt för branschen. Men samtidigt får det inte vara på de anställdas bekostnad, menar HRF och kräver bland annat längre framförhållning vid schemaändringar.
Facket kräver också att den som har haft ett vikariat eller annan tidsbegränsad anställning under sammanlagt två år under en femårsperiod automatiskt ska få tillsvidareanställning.
Även när det gäller utläggningen av extra ledighetsdagar vill HRF ha mer ordning, där kräver facket att utläggningen av dessa ska meddelas skriftligt med fyra veckors varsel.
– Det handlar om att kunna planera sitt liv, därför har vi lyft upp frågor om anställningar och schemaläggning i årets avtalsrörelse, säger Ella Niia.

Visitas krav är 6,8 procent i lönehöjning på 36 månader och behålla de allmänna villkoren som de är i dag. Men Visita säger också att nya krav kan komma under avtalsförhandlingarna.

Ella Niia ser positivt på de avtal som andra LO-förbund har tecknat hittills i år. Det är i enlighet med LO-samordningen, menar hon.
– Efter förra avtalsrörelsen har vi haft gemensamma arbetsgrupper med Visita, vi tog fram Lönepusslet tillsammans, säger Ella Niia. Så vi har utvecklat ett bra samtalsklimat. Vi kommer att fortsätta diskutera våra yrkanden på ett konstruktivt sätt.

Några avtalskrav från HRF

 • Löneökning på minst 700 kronor i månaden för en heltidsanställd vid tre tillfällen under 35 månader.
 • Att löneökningen ska fördelas till övervägande del generellt.
 • Avtalets minimilöner höjs lika mycket som avtalets utgående löner.
 • Samtliga ersättningar i avtalet, inklusive lägsta semesterlön, höjs med avtalets värde.
 • Begränsad anställning får träffas under sammanlagt 12 månader under en femårsperiod. Därefter övergår anställningen automatisk till en tillsvidareanställning.
 • Om en arbetstagare har varit anställd på ett vikariat eller annan tidsbegränsad anställning i sammanlagt två år under en femårsperiod så övergår anställningen automatisk till en tillsvidareanställning. 
 • Schemaläggnings- och beräkningsperiod för ordinariearbetstid ska sammanfalla.
 • Schemaändringar ska meddelas skriftligen minst fyra veckor i förväg.
 • Utläggning av extra ledighetsdagar ska meddelas minst fyra veckor i förväg.
 • Extra ledighetsdagar och helglön kan tjänas in och tas ut från anställningens start.
 • Reglerna för föräldralön förändras i enlighet med LO och Svenskt Näringslivs försäkringsöverenskommelse.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här