Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

HRF tar strid för lägstalöner

Sänkta lägstalöner skulle inte ge fler jobb för unga, utan bara fler unga som inte kan leva på sin lön. Det är en av slutsatserna i den rapport som HRF och Handels presenterade i Almedalen i dag.

Publicerad 4 juli 2011

Det var stundvis hätsk stämning när Hotell- och restaurangfacket och Handels i dag mötte sina arbetsgivarparter, Svensk Handel och SHR, i Almedalen. I centrum för debatten stod HRF:s och Handels rapport "Lägstalöner och den svenska modellen", som konstaterar att sänkta eller frysta lägstalöner inte alls skulle ge fler unga jobb.
– Under våren har vi hört näringslivsorganisationer argumentera för att lägstalönerna måste sänkas för att fler unga ska få jobb. Den här rapporten visar att det är helt fel tänkt. Företag anställer för att de har behov, inte för att det är rea på arbetskraft, sade Ella Niia i samband med att rapporten släpptes.

I rapporten utreds bland annat effekten av de sänkta arbetsgivaravgifterna för unga som började införas 2007. Sänkningen skulle ge fler unga jobb, sades det. Men så har det inte blivit varken i detaljhandeln eller hotell- och restaurang, enligt rapporten. År 2010 stod unga mellan 18 och 26 år för en mindre andel av de arbetade timmarna i båda branscherna än de gjorde 2006, före sänkningen.
– Nu har vi fått i svart på vitt att kostnaden för att anställa inte är det avgörande. Vi kommer heller aldrig att acceptera att lägstalönerna sänks, sade Handels ordförande Lars-Anders Häggström.

Rapporten konstaterar även att det inte bara är de nya på arbetsmarknaden som går på avtalens lägsta löner. Uppskattningsvis 35 procent av alla som omfattas av hotell- och restaurangavtalet har enligt rapporten lägstalön. I en del åldersgrupper är andelen dock betydligt högre, hela 70 procent bland 18-åringarna och drygt hälften av dem mellan 20 och 24 år.

Fakta: Rapporten

Det är Handelns utredningsgrupp och förbundsekonomen Stefan Carlén som ligger bakom rapporten ”Lägstalöner och den svenska modellen”. Den bygger främst på den partsgemensamma lönestatistik som Svenskt Näringsliv varje år samlar in.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.