Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Gesällbrev för fyra yrken

Hantverksrådet godkänner fyra yrken för gesäll inom hotell och restaurang. Praktiska handlag och yrkeskompetens kan nu mätas, dokumenteras och bedömas med stöd av ett internetbaserat verktyg.

Publicerad 22 april 2015

HRF:s och Visitas gemensamma utbildningsråd, UHR, har arbetat länge med att ta fram en modell för att utvärdera yrkeskunskap, sådan kunskap som förvärvats och inte finns på papper. Nu finns ett sätt för yrkesbedömning enligt branschens krav för kockar, serveringspersonal, hotellreceptionister och inom hotellkonferens.
Bedömningen, som görs av en certifierad yrkesbedömare, tar cirka fem till tio dagar beroende på aspirantens bakgrund. Sammanlagt ska ett tiotal personer utbildas i att bedöma andras yrkeskompetens.
Gesällbrevet blir ett bevis på att någon uppfyller branschens krav på yrkeskunnande och ökar chanserna till karriär inom yrket. Målgruppen är allt från arbetslösa med erfarenhet från branschen till redan anställda som vill ha möjlighet att söka en annan tjänst.
Elever med betyg från hotell- och restaurangskolor kan också bygga på med en bedömning för ett gesällprov.
 – Det här är ett sätt att höja statusen för våra yrken, säger Pim van Dorpel, vice ordförande i Hotell- och restaurangfacket. Vårt yrkeskunnande sitter i händerna och är intuitivt.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.