Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Fler kan mista a-kassa med nya regler

Om regeringen får som den vill, kommer fler att korttidsavstängas från a-kasseersättning från nästa höst. Det är innebörden av ett lagförslag som nu ligger i riksdagen.

Publicerad 23 oktober 2012

Regeringen vill dels skärpa kraven på att de arbetslösa aktivt söker arbete och godtar vad Arbetsförmedlingen bestämmer. Den som exempelvis inte deltar i arbetsmarknadspolitiska program, eller inte anses söka jobb tillräckligt aktivt, kan redan idag bli avstängd från ersättning efter en så kallad underrättelse från Arbetsförmedlingen till a-kassan. En och samma person kan omfattas av flera underrättelser under året.

Om riksdagen röstar igenom de nya reglerna, tillkommer fler kriterier för att bli rapporterad.
Regeringen räknar med att antalet sådana underrättelser kommer tiodubblas från cirka 3500-4000 per år till cirka 45 000.
Dock ska straffskalan bli mer finjusterad, med fler mildare straff i form av kortare avstängningar. Med de föreslagna reglerna kan man, beroende på vad bristen är, bli av med ersättning stegvis från 1 till 45 dagar, och efter fem gånger helt och hållet.

Regeringen vill i sitt förslag också skärpa kraven på de uppgifter som den arbetslöse lämnar till a-kassan.
Ändrad inkomst och annat som påverkar rätten till ersättning måste anmälas snabbare. Den som inte anmält till a-kassan inom 14 dagar, riskerar bli av med sin ersättning. Även uteslutning ur a-kassan kan bli aktuellt ifall felaktigheterna bedöms bero på grov oaktsamhet.
En annan nyhet är att handlingar ska skrivas under ”på heder och samvete”, ett begrepp som kopplas till Bidragsbrottslagen. Samma princip har införts inom sjukförsäkringen. Det kan alltså bli straffbart att uppge fel uppgifter och att om a-kassan upptäcker fel, blir kassan skyldig att utreda och eventuellt polisanmäla i fler fall än i dag.  

Regeringen beräknar i sin budgetproposition att de nya reglerna ska spara cirka 120 miljoner per år åt statskassan. A-kassorna ges 46 miljoner i tillfälligt utökat statsbidrag, för de ökade administrativa kostnader som de nya reglerna innebär.
Samtidigt föreslår regeringen i höstbudgeten att Arbetsförmedlingen mer aktivt ska kontrollera de arbetssökande.

Propositionen ligger nu i riksdagen och beslutas senare i höst. De nya reglerna ska enligt förslaget gälla från 1 september 2013.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här