Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Femte året med ökade arbetsskador

De rena arbetsplatsolyckorna blir färre, men de arbetsrelaterade sjukdomsfallen fler. Det visar Arbetsmiljöverkets rapport "Arbetsskador 2014". Och det är bland kvinnor som ökningen av anmälda arbetssjukdomar är störst.

Publicerad 10 juni 2015

Antalet anmälda arbetssjukdomar ökade under 2014, för femte året i rad. Slitsamma arbetsställningar, tunga lyft och annan belastning fortsätter att vara den vanligaste orsaken, sett till hela arbetsmarknaden. Fyra av tio inrapporterade sjukdomsfall beror på belastning. Det är också vanligaste orsaken till att män anmäler en arbetssjukdom.
För kvinnor är det för första gången stress, dålig organisation och liknande som orsakar flest anmälningar. Sjukdom på grund av det som som kallas ”organisatoriska eller sociala faktorer” har ökat med drygt 70 procent de senaste fyra åren.

Antalet arbetsplatsolyckor med sjukfrånvaro minskade med 1,5 procent under 2014, vilket är ett litet trendbrott på arbetsmarknaden. Men på hotell- och restaurangområdet fortsätter dessa olyckor att öka, sett till antal. År 2014 hade hotell- och restaurang 737 anmälda olycksfall, mot 644 året innan. Det är också från gruppen hotell- och restauranganställda kvinnor som antalet olycksanmälningar ökar mest, medan männens största antalsmässiga ökning är från handeln.
Den vanligaste orsaken till hotell- och restaurangolyckor var att någon förlorat kontrollen över en maskin och skadat sig själv eller en kollega. Fallolyckor var näst vanligast att rapportera in.

Vanligaste olycksorsakerna i branschen 2014

1. Förlorad kontroll av maskin.
2. Fallolycka.
3. Föremål rasar ner på personen och liknande.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här