Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Arbetsskador ökar inom branschen

Antalet godkända allvarliga arbetsolyckor inom hotell-, restaurang- och storkök har mer än fördubblats på fem år, visar Afa Försäkrings årliga rapport.

Publicerad 3 juni 2015
Arbetsskador ökar
inom branschen
Arbetsolyckorna i kök ökar stadigt. Foto: Colourbox

Långvarig sjukfrånvaro och godkända arbetsskador har ökat på arbetsmarknaden. Det visar Afa Försäkrings arbetsskaderapport som bygger på siffror från 2013.

Nära 52 000 arbetsskador godkändes 2013, vilket är det högsta antalet sedan början av 1990-talet. Nästan 11 500 av dem var allvarliga, och en tredjedel berodde på fallolyckor. De yngsta och de äldsta anställda löpte störst risk att råka ut för allvarliga olycksfall.
Inom hotell-, restaurang- och storköksarbete godkändes 534 allvarliga arbetsolycksfall under 2013, mer än dubbelt så många som fem år tidigare. Bland städare och fönsterputsare ökade arbetsolyckorna från 197 till 280.

Afa:s rapport visar även att allt fler blir sjukskrivna under lång tid. Sedan 2009 har antalet sjukskrivningsdagar ökat, med 58 dagar för kvinnor och 30 dagar för män. Den vanligaste sjukskrivningsorsaken är sjukdomar i muskler och skelett. Risken för långvarig sjukfrånvaro har ökat med nästan 50 procent mellan 2008 och 2013.

Städare och fönsterputsare toppar listan över yrkesgrupper som riskerar att drabbas av långvarig sjukfrånvaro. Det rörde sig om en risk på 39 sjukfall per 1000 anställda. Inom hotell-, restaurang- och storköksarbete var risken nästan 17 fall per 1000 anställda år 2013.

Ökningen av godkända arbetsskador kan ha andra orsaker än att det faktiskt har blivit fler som skadar sig. Afa Försäkring ser flera andra tänkbara förklaringar, bland annat att det har blivit lättare att anmäla digitalt och att arbetsmarknadens parter har haft kampanjer om försäkringarna.

Afa Försäkring omfattar drygt fyra miljoner människor i privata näringslivet, kommuner, landsting och regioner. Statistiken kommer från Afa:s skadedatabank, som innehåller över 13 miljoner ärenden.

Här är de vanligaste godkända arbetssjukdomarna

Vanligast bland kvinnor:
1.    Sjukdomar i skelett, leder eller muskler.
2.    Karpaltunnelsyndrom (handledsskada).
3.    Hudsjukdomar.

Vanligast bland män
1.    Buller, hörselnedsättning, tinnitus
2.    Effekter av vibration.
3.    Karpaltunnelsyndrom (handledsskada).

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här