Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Facket hjälpte medlemmar att få ut 12 miljoner kronor

12 miljoner kronor i utbetalda löner och övertidsersättning. Äver 15 miljoner från olika försäkringar. Så mycket pengar fick medlemmarna och deras anhöriga genom facket under 2001.

Publicerad 17 september 2002

3 631 HRF-medlemmar fick förra året hjälp av facket för att få ut sin rätt. Resultatet blev drygt 12 miljoner kronor i utbetalda löner och övertidsersättning.
Ersättningen blev i genomsnitt 3 353 kronor per medlem.
Därutöver betalade arbetsgivarna efter förhandlingarna ut:
? 1,4 miljoner i semesterlöner
? 264 000 kronor i skadestånd
? 430 000 kronor i uppsägningslöner.

Pengar från AGB-försäkring
Drygt tre miljoner betalades ut från AGB-försäkringen till medlemmar som tvingats sluta på sina jobb på grund av personalnedskärningar.

Livförsäkringar
? I 91 fall har efterlevande fått pengar från grupplivförsäkringen TGL. Sammanlagt har 12,5 miljoner kronor betalats ut.
? 47 manliga HRF-are hade avlidit och deras efterlevande fick i genomsnitt 129 608 kronor.
? 42 kvinnliga HRF-are avled, deras efterlevande dem fick i snitt 151 202 kronor.
? I två fall var det medlemmens maka, make eller sambo som avled. De efterlevande fick då i snitt 18 450 kronor från TGL-försäkringen.

Källa: HRF:s verksamhetsberättelse 2001

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.