Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Fackets aktieportfölj 118 miljoner tunnare

Hotell- och restaurangfackets aktier har minskat med en tredjedel i värde sedan januari 2001. Orsaken är nedgången på börsen.

Publicerad 23 oktober 2002

HRF har det mesta av sina pengar placerade i olika aktiefonder och värdepappersfonder. I januari 2002 var de värda 329 miljoner. 8 månader senare var marknadsvärdet 231 miljoner kronor. 98 miljoner har försvunnit.
Ser man längre tillbaka i tiden blir utvecklingen ännu allvarligare. Den 31 december år 2000 var fonderna värda 349 miljoner kronor. På 20 månader har alltså 118 miljoner kronor ? nästan en tredjedel av värdet ? försvunnit.

Tidigare har alltid det bokförda värdet varit betydligt lägre än marknadsvärdet. HRF har varit försiktiga vid bokföringen, med tanke på att värdet av aktier både kan gå upp och ner.
Skillnden i värde framgår av tabellen här nedan.
Nu har dock marknadsvärdet sjunkit så mycket att det ligger under det bokförda värdet. Den sista augusti var marknadsvärdet 18 miljoner under det bokförda värdet.

– Det här har varit pengar på pappret, som aldrig har realiserats, säger HRF:s förbundsordförande John Herrström.
Däremot har det varit en trygghet för facket att veta att de tillgångar man har egentligen är värda mer än vad de är bokförda för.
– Vi har haft marginaler, som vi inte har kvar längre, säger John Herrström.
Hur gör ni med förlusten vid årsskiftet. Måste HRF skriva ner värdet i bokslutet?
– Sker inget före årsskiftet så måste vi ta en förlust på 10-15 miljoner, som det ser ut nu. Vi har obeskattade reserver så att vi klarar det.

Räcker konfliktfonden i nästa avtalsrörelse?
– Ja, just nu har vi inget behov av att sätta av mer till konfliktfonden.
Av HRF:s pengar är 210 miljoner kronor avsatta för att betala en konflikt på arbetsmarknaden om det skulle bli så. Fonden ska vara så stor att facket klarar tre veckors konflikt om medlemmarna får samma ersättning som från a-kassan.
– Nu räcker pengarna, men om vi blir fler medlemmar måste vi sätta av mer till konfliktfonden, säger John Herrström.
Blir det några besparingar i facket för att klara ekonomin?
– Ja, vi ser över kostnaderna för administration, teknik och resor. Även personalkostnader och datakostnader ska vi se över.
Besparingarna blir på förbundskontoret och centrala kostnader.
– Verksamheten i avdelningarna ska vi freda så långt som möjligt, säger John Herrström.

HRF har fortfarande en bra ekonomi. Den sista augusti fanns över 370 miljoner i tillgångar och nästan inga skulder. Medlemmarnas hemförsäkring, som kostar 30 miljoner om året, är betald tre år i förväg.
Ändå är både förbundsstyrelsen och revisorerna så pass oroade att det ska bli ett extra möte med bankerna om hur förbundet placerar sina pengar.

HRF:s fonder
(Siffrorna gäller miljoner kronor)
? År 2000
Bokfört värde: 252,   Marknadsvärde:349, Övervärde: 97
? År 2001
Bokfört värde: 264,   Marknadsvärde:329, Övervärde: 65
? År 2002
Bokfört värde: 249,   Marknadsvärde:231, Undervärde: 18

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Nyheter stängning

Snabb omställning för snabbmatsrestauranger

Från och med måndag ska inget serveringsställe hålla öppet efter 20.30. Nu är oron stor bland anställda på bland annat snabbmatskedjor.

Publicerad 26 februari 2021 Kommentera
Snabb omställning för snabbmatsrestauranger
Takeaway blir fortsatt möjligt, men från den första mars ska alla serveringsställen i övrigt hålla stängt efter klockan 20.30. Foto: Colourbox

I onsdags presenterade Folkhälsomyndigheten nya restriktioner. Bland annat berörs matställen på handelsplatser, där serveringen kraftigt ska begränsas.

Dessutom meddelade myndigheten att alla serveringsställen, inte bara de med utskänkningstillstånd, ska hålla stängt efter 20.30.

– Det är klart att det är viktigt att bekämpa smittspridningen. Men det här är ytterligare ett slag för vår näring som innebär att folk riskerar att bli av med jobbet, säger Malin Ackholt, HRF:s ordförande.

Det är fortfarande tillåtet att erbjuda takeaway efter halv nio på kvällen. På Max restauranger jobbar man med att ställa om.

– Vi lyssnar och tar in direktiven som regering och myndigheter kommer med och behöver nu snabbt vidta åtgärder för att stänga våra restauranger för sittande gäster tidigare, säger Charlotte Zetterlund, kedjans personalchef, i ett mejlsvar till Hotellrevyn.

I nuläget ser inte kedjan några behov av personalminskningar, men man utesluter det inte om situationen förvärras och det kommer fler restriktioner.

Charlotte Zetterlund säger att man hade önskat mer tydlighet från regeringens sida i kommunikationen med branschen.

– Det hade varit lättare för oss att vidta åtgärder om direktiv och instruktioner varit klarare.

Erica Edberg. Foto: Elis Hoffman

På McDonald’s i Skåne blev oron stor när Folkhälsomyndigheten presenterade de nya bestämmelserna.

– Det är jättemånga som har hört av sig. Det är en oro att man inte kommer att få sina timmar och att det kommer att bli schemaändringar fram och tillbaka, säger Erica Edberg, platsombud på McDonald’s i Eslöv och ledamot i HRF:s avdelningsstyrelse i Syd.

Malin Ackholt hade önskat bättre framförhållning och klarare besked.

– Vi vet att det kan komma ytterligare restriktioner med kort varsel. Detta slår rätt in i våra medlemmars privatekonomi.

 

Nyheter AVTAL 2020

Sista avtalet på plats

I går tecknade HRF och Almega Tjänsteföretagen ett nytt avtal för anställda på bingohallar. Därmed är alla förbundets kollektivavtal klara.

Publicerad 25 februari 2021 Kommentera
Sista avtalet på plats
Avtalet för anställda på bingohallar är klart. Foto: Kicki Nilsson
Per Persson
Per Persson. Foto: Peter Jönsson

Det nya avtalet gäller från den 1 januari 2021 till den 30 november 2023, och innehåller löneökningar i två steg. Den första höjningen sker i juli 2021 och motsvarar 736 kronor per månad för en heltidsanställd. Den andra höjningen på 598 kronor sker den 1 december 2022.

Även i övrigt följer det nya bingoavtalet HRF:s andra kollektivavtal, säger förbundets avtalssekreterare Per Persson.
– Vi har fått ut det vi ska enligt samordningen.

Därmed är det sista kollektivavtalet tecknat. Per Persson tycker att en av denna kollektivavtalsrörelses största vinster är de tidigarelagda pensionsinbetalningarna.
– Det är den största satsningen på ungdomar kanske någonsin. Det är en stor grej. 24-åringarna kommer kanske inte tacka oss nu, men om 40 år kommer det att göra skillnad.

Även om avtalsrörelsen nu är över för denna gång, så finns det en hel del arbete kvar att göra, säger Per Persson.
– Nu har vi uppföljningsarbetet kvar att göra, att hantera det som förbundet har förhandlat fram. Vi har en rad arbetsgrupper som ska jobba med olika saker.

Ur temat Coronakrisen
Nyheter STÖD

Efterlängtat besked om stöd

I dag meddelade regeringen att verksamheter som tvingas stänga av smittskyddsskäl ska kunna få lönekostnaderna täckta av staten. HRF välkomnar beskedet.

Publicerad 23 februari 2021 Kommentera
Efterlängtat besked om stöd
HRF:s ordförande Malin Ackholt välkomnar dagens besked från regeringen, som innebär mer stöd till företagen. Foto: Mostphotos, Peter Jönsson

I januari antogs den pandemilag som gör det möjligt för regeringen att fatta beslut om att vissa näringsverksamheter ska hålla stängt. I dag presenterades en ändring i det ekonomiska stödpaket som beslutats tidigare. Nyheten innebär att de anställdas löner ska räknas som fasta kostnader, och därmed täckas upp till hundra procent vid en nedstängning.

– Det är glädjande information regeringen kommer med i dag. Det är högst rimligt, så att våra medlemmar kan behålla jobben, säger Malin Ackholt, HRF:s ordförande.

Hon gläds också åt beskedet att företag från och med torsdag ska kunna söka omställningsstöd för perioden augusti–december 2020.

– Stödet hjälper företagens likviditet. Det är synd att det har tagit tid, men det är bra att det kommer. Nu måste pengarna ut, det är väldigt efterlängtat.

Finansminister Magdalena Andersson sade vid en pressträff att de ekonomiska stöden vuxit i omfattning sedan pandemins start, för att nu uppgå till nästan det dubbla jämfört med för ett år sedan.

– Anledningen till att vi gör det här är ju att vi ser ljuset i tunneln, nämligen vaccinet. Och vi vill ju att samhället ska stå redo, att ekonomin ska stå redo att starta upp när smittan trycks ned.

Ingår i temat: Coronakrisen 116 artiklar

Alla artiklar i temat (113 till)
Fråga om jobbet.
100
Vanliga frågor besvarade om allt från arbetslöshet till matavdrag.

Nyheter från Hotell- och restaurangbranschen.

Varje vecka, direkt i din inbox. Hotellrevyns nyhetsbrev.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här