Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Fackets aktieportfölj 118 miljoner tunnare

Hotell- och restaurangfackets aktier har minskat med en tredjedel i värde sedan januari 2001. Orsaken är nedgången på börsen.

Publicerad 23 oktober 2002

HRF har det mesta av sina pengar placerade i olika aktiefonder och värdepappersfonder. I januari 2002 var de värda 329 miljoner. 8 månader senare var marknadsvärdet 231 miljoner kronor. 98 miljoner har försvunnit.
Ser man längre tillbaka i tiden blir utvecklingen ännu allvarligare. Den 31 december år 2000 var fonderna värda 349 miljoner kronor. På 20 månader har alltså 118 miljoner kronor ? nästan en tredjedel av värdet ? försvunnit.

Tidigare har alltid det bokförda värdet varit betydligt lägre än marknadsvärdet. HRF har varit försiktiga vid bokföringen, med tanke på att värdet av aktier både kan gå upp och ner.
Skillnden i värde framgår av tabellen här nedan.
Nu har dock marknadsvärdet sjunkit så mycket att det ligger under det bokförda värdet. Den sista augusti var marknadsvärdet 18 miljoner under det bokförda värdet.

– Det här har varit pengar på pappret, som aldrig har realiserats, säger HRF:s förbundsordförande John Herrström.
Däremot har det varit en trygghet för facket att veta att de tillgångar man har egentligen är värda mer än vad de är bokförda för.
– Vi har haft marginaler, som vi inte har kvar längre, säger John Herrström.
Hur gör ni med förlusten vid årsskiftet. Måste HRF skriva ner värdet i bokslutet?
– Sker inget före årsskiftet så måste vi ta en förlust på 10-15 miljoner, som det ser ut nu. Vi har obeskattade reserver så att vi klarar det.

Räcker konfliktfonden i nästa avtalsrörelse?
– Ja, just nu har vi inget behov av att sätta av mer till konfliktfonden.
Av HRF:s pengar är 210 miljoner kronor avsatta för att betala en konflikt på arbetsmarknaden om det skulle bli så. Fonden ska vara så stor att facket klarar tre veckors konflikt om medlemmarna får samma ersättning som från a-kassan.
– Nu räcker pengarna, men om vi blir fler medlemmar måste vi sätta av mer till konfliktfonden, säger John Herrström.
Blir det några besparingar i facket för att klara ekonomin?
– Ja, vi ser över kostnaderna för administration, teknik och resor. Även personalkostnader och datakostnader ska vi se över.
Besparingarna blir på förbundskontoret och centrala kostnader.
– Verksamheten i avdelningarna ska vi freda så långt som möjligt, säger John Herrström.

HRF har fortfarande en bra ekonomi. Den sista augusti fanns över 370 miljoner i tillgångar och nästan inga skulder. Medlemmarnas hemförsäkring, som kostar 30 miljoner om året, är betald tre år i förväg.
Ändå är både förbundsstyrelsen och revisorerna så pass oroade att det ska bli ett extra möte med bankerna om hur förbundet placerar sina pengar.

HRF:s fonder
(Siffrorna gäller miljoner kronor)
? År 2000
Bokfört värde: 252,   Marknadsvärde:349, Övervärde: 97
? År 2001
Bokfört värde: 264,   Marknadsvärde:329, Övervärde: 65
? År 2002
Bokfört värde: 249,   Marknadsvärde:231, Undervärde: 18

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Arbetslivsakuten DILEMMA

Chefen slarvar med korttidspermitteringen!

Lina är orolig att chefen slarvar med korttidspermitteringen. Det händer att Lina och de andra jobbar mer än de 60 procent som de ska, och hon är inte säker på att chefen redovisar korrekt. Chefen säger att det ”jämnar ut sig”. Vad ska Lina göra?

Publicerad 5 maj 2021 Kommentera
Chefen slarvar med korttidspermitteringen!
Richard Källstrand på Tillväxtverket ger råd i situationen. Foto: Tillväxtverket, Illustration: Mattias Käll

”Arbetsgivaren riskerar att bli återbetalningsskyldig”

Richard Källstrand, avdelningschef kvalitet och kontroll, Tillväxtverket

– Företag som ansöker om korttidsstödet ska i förväg meddela oss om den planerade arbetstidsminskningen, det vill säga i vilken omfattning personalen ska vara permitterad enligt de lagstadgade permitteringsnivåerna.
Den faktiska arbetstidsminskningen ska sedan redogöras för oss och behöver vara minst lika stor som den avtalade permitteringsnivån.

– Permitterad personal kan alltså arbeta färre timmar under stödperioden, men får inte jobba mer än tidigare uppgjort. Det är inte heller tillåtet att jobba mer mot löfte om extra ersättning eller extra ledighet.

Richard Källstrand. Foto: Tillväxtverket

– Arbetsgivaren riskerar att bli återbetalningsskyldig om ni jobbat mer än avtalet mellan arbetsgivare och personal säger.
Om arbetstiden behöver justeras under stödperioden kan arbetsgivaren byta till en mer passande permitteringsnivå genom att teckna ett nytt avtal.
Ett sådant avtal ersätter i så fall tidigare överenskommelser och gäller fram till avstämningen, där utfallet och ändringar ska återrapporteras till oss.

– Den som ansöker om ersättning ska alltid skicka in korrekta uppgifter för att vi på Tillväxtverket ska kunna fatta rättssäkra beslut.
Det är brottsligt att medvetet lämna felaktiga uppgifter och att inte anmäla om uppgifterna ändras under stödperioden.

Så går du vidare

Läs mer om stödet och permitteringsnivåerna på tillvaxtverket.se/korttid.

Tipsa om felaktiga utbetalningar på tillvaxtverket.se/anmalabrott. Du kan vara anonym.

– Om du misstänker att Tillväxtverket betalar eller har betalat ut stöd på oriktiga grunder kan du alltid tipsa oss om det. Då hjälper du oss i vårt arbete mot felaktiga utbetalningar och ekonomisk brottslighet.
Vi utreder alla tips och gör en polisanmälan om vi misstänker brott. På grund av sekretess kan vi dock inte berätta för dig som tipsat oss vad vi kommer fram till.

Snabbkurs 100 PROCENT

Bli proffs på heltid!

Här är sex saker som är bra att veta om heltidsarbete – begreppet som varierar rejält mellan länder och branscher.

Publicerad 4 maj 2021 Kommentera
Bli proffs på heltid!
Heltid, måttet på arbetstid som finns i flera varianter. Foto: Colourbox

1 Lagen är tak. Arbetstidslagen sätter taket för heltid. I lagen står det att den ordinarie arbetstiden får vara högst 40 timmar i veckan och max 160 timmar på en fyraveckorsperiod. På arbetsplatser utan kollektivavtal gäller lagen i sin helhet. Arbetsgivare och fackförbund kan i kollektivavtal komma överens om andra arbetstidsregler, men det får inte vara sämre villkor än vad lagtexten säger.

2 Längden varierar världen över! I Mexiko är 48 timmar den lagstadgade övre gränsen för veckoarbetstid. I andra änden av heltidsspektrat hittar vi Frankrike, som för 20 år sedan beslutade att minska heltiden från 39 timmar i veckan till dagens 35. Succès!

3 Facklig kärnfråga. År 1890 gick förstamajtågen under parollen »Åtta timmars arbetsdag«, men det skulle dröja till 1919 innan det blev verklighet. Då beslutade man om 48-timmarsvecka med åtta timmars arbetstid, måndag–lördag. Arbetar­rörelsen fortsatte ligga på och arbetstiden kortades vid flera tillfällen.

4 Planer på kortare arbetsvecka. Dagens 40-timmarsvecka var helt införd på arbetsmarknaden 1973, samtidigt som Maltas Sommar’n som aldrig säger nej var het. Nej blev det däremot till drömmen om att på sikt införa 30-timmarsvecka. Under tidigt 1970-tal var många partier positiva, men efter industrikrisen ändrades tonläget.

5 Heltid på HRF:s avtalsområde. I Hotell- och restaurangfackets avtal är heltid 40 timmars arbetsvecka i genomsnitt, 38 timmar för nattrecep­tionister. I Gröna riksavtalet räknas genomsnittet fram under en beräkningsperiod som kan ha olika längd hos olika arbetsgivare. Enligt avtalet är max­­längden 16 veckor, detta för anställda med månadslön. För anställda med timlön är maxlängden 8 veckor.

6 Flera mått på heltid. Att prata om heltid med folk från andra branscher kan vara förvirrande. Har du en kompis som jobbar i en butik med avtal kan hen vara heltidsanställd på 38 timmar och en kvart, och i Kommunals kollektivavtal finns heltid på 37 timmar.

Nyheter bonus

Här får de anställda pandemibonus

Under pandemin har försäljningen skjutit i höjden hos Jula Holdingkoncernen. För att fira får de anställda en bonus motsvarande 75 procent av en månadslön. Det gäller även de anställda på Jula Hotell & Konferens, koncernens hotellverksamhet.

Publicerad 3 maj 2021 Kommentera
Här får de anställda pandemibonus
På Jula Hotell & Konferens i Skara fick många anställda en bonus på aprillönen. Foto: Jula
Mikaela Grundström, vd Jula Hotell & Konferens. Foto: Privat

– Det är fantastiskt att även vår personal får ta del av detta i år. Det är en jättehärlig bonus, säger Mikaela Grundström, vd för hotellet.

Bonusen är baserad på årslön, och motsvarar ungefär 75 procent av en månadslön. All personal inom Jula Holdingkoncernen som varit anställd sedan januari 2019 får den. På hotellet är det de allra flesta anställda, säger Mikaela Grundström.
– Vi har ju inte varslat någon under pandemin, utan har sysselsatt vår personal med andra saker.

Detta är första gången som hotellpersonalen får ta del av bonusen, berättar Mikaela Grundström.
– Så det blev en väldigt rolig överraskning. Vår ägare tycker att vi på hotellet kämpar bra med de förutsättningar vi har under pandemin. Det känns jättefint, med tanke på hur det ser ut i hela vår bransch.

Julas ägare och koncernchef Karl-Johan Blank skriver i ett pressmeddelande:
– Vi har ett ledarskap och medarbetare som verkligen tar ansvar och är engagerade när det som mest behövs. Att vi under året hanterat många krissituationer och dessutom kunnat lära oss av dessa visar på styrka i våra organisationer. Det känns mycket bra att kunna belöna detta med den här bonusen.

Fråga om jobbet.
102
Vanliga frågor besvarade om allt från arbetslöshet till matavdrag.

Nyheter från Hotell- och restaurangbranschen.

Varje vecka, direkt i din inbox. Hotellrevyns nyhetsbrev.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här