Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Fackets aktieportfölj 118 miljoner tunnare

Hotell- och restaurangfackets aktier har minskat med en tredjedel i värde sedan januari 2001. Orsaken är nedgången på börsen.

Publicerad 23 oktober 2002

HRF har det mesta av sina pengar placerade i olika aktiefonder och värdepappersfonder. I januari 2002 var de värda 329 miljoner. 8 månader senare var marknadsvärdet 231 miljoner kronor. 98 miljoner har försvunnit.
Ser man längre tillbaka i tiden blir utvecklingen ännu allvarligare. Den 31 december år 2000 var fonderna värda 349 miljoner kronor. På 20 månader har alltså 118 miljoner kronor ? nästan en tredjedel av värdet ? försvunnit.

Tidigare har alltid det bokförda värdet varit betydligt lägre än marknadsvärdet. HRF har varit försiktiga vid bokföringen, med tanke på att värdet av aktier både kan gå upp och ner.
Skillnden i värde framgår av tabellen här nedan.
Nu har dock marknadsvärdet sjunkit så mycket att det ligger under det bokförda värdet. Den sista augusti var marknadsvärdet 18 miljoner under det bokförda värdet.

– Det här har varit pengar på pappret, som aldrig har realiserats, säger HRF:s förbundsordförande John Herrström.
Däremot har det varit en trygghet för facket att veta att de tillgångar man har egentligen är värda mer än vad de är bokförda för.
– Vi har haft marginaler, som vi inte har kvar längre, säger John Herrström.
Hur gör ni med förlusten vid årsskiftet. Måste HRF skriva ner värdet i bokslutet?
– Sker inget före årsskiftet så måste vi ta en förlust på 10-15 miljoner, som det ser ut nu. Vi har obeskattade reserver så att vi klarar det.

Räcker konfliktfonden i nästa avtalsrörelse?
– Ja, just nu har vi inget behov av att sätta av mer till konfliktfonden.
Av HRF:s pengar är 210 miljoner kronor avsatta för att betala en konflikt på arbetsmarknaden om det skulle bli så. Fonden ska vara så stor att facket klarar tre veckors konflikt om medlemmarna får samma ersättning som från a-kassan.
– Nu räcker pengarna, men om vi blir fler medlemmar måste vi sätta av mer till konfliktfonden, säger John Herrström.
Blir det några besparingar i facket för att klara ekonomin?
– Ja, vi ser över kostnaderna för administration, teknik och resor. Även personalkostnader och datakostnader ska vi se över.
Besparingarna blir på förbundskontoret och centrala kostnader.
– Verksamheten i avdelningarna ska vi freda så långt som möjligt, säger John Herrström.

HRF har fortfarande en bra ekonomi. Den sista augusti fanns över 370 miljoner i tillgångar och nästan inga skulder. Medlemmarnas hemförsäkring, som kostar 30 miljoner om året, är betald tre år i förväg.
Ändå är både förbundsstyrelsen och revisorerna så pass oroade att det ska bli ett extra möte med bankerna om hur förbundet placerar sina pengar.

HRF:s fonder
(Siffrorna gäller miljoner kronor)
? År 2000
Bokfört värde: 252,   Marknadsvärde:349, Övervärde: 97
? År 2001
Bokfört värde: 264,   Marknadsvärde:329, Övervärde: 65
? År 2002
Bokfört värde: 249,   Marknadsvärde:231, Undervärde: 18

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här