Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Fackets aktieportfölj 118 miljoner tunnare

Hotell- och restaurangfackets aktier har minskat med en tredjedel i värde sedan januari 2001. Orsaken är nedgången på börsen.

Publicerad 23 oktober 2002

HRF har det mesta av sina pengar placerade i olika aktiefonder och värdepappersfonder. I januari 2002 var de värda 329 miljoner. 8 månader senare var marknadsvärdet 231 miljoner kronor. 98 miljoner har försvunnit.
Ser man längre tillbaka i tiden blir utvecklingen ännu allvarligare. Den 31 december år 2000 var fonderna värda 349 miljoner kronor. På 20 månader har alltså 118 miljoner kronor ? nästan en tredjedel av värdet ? försvunnit.

Tidigare har alltid det bokförda värdet varit betydligt lägre än marknadsvärdet. HRF har varit försiktiga vid bokföringen, med tanke på att värdet av aktier både kan gå upp och ner.
Skillnden i värde framgår av tabellen här nedan.
Nu har dock marknadsvärdet sjunkit så mycket att det ligger under det bokförda värdet. Den sista augusti var marknadsvärdet 18 miljoner under det bokförda värdet.

– Det här har varit pengar på pappret, som aldrig har realiserats, säger HRF:s förbundsordförande John Herrström.
Däremot har det varit en trygghet för facket att veta att de tillgångar man har egentligen är värda mer än vad de är bokförda för.
– Vi har haft marginaler, som vi inte har kvar längre, säger John Herrström.
Hur gör ni med förlusten vid årsskiftet. Måste HRF skriva ner värdet i bokslutet?
– Sker inget före årsskiftet så måste vi ta en förlust på 10-15 miljoner, som det ser ut nu. Vi har obeskattade reserver så att vi klarar det.

Räcker konfliktfonden i nästa avtalsrörelse?
– Ja, just nu har vi inget behov av att sätta av mer till konfliktfonden.
Av HRF:s pengar är 210 miljoner kronor avsatta för att betala en konflikt på arbetsmarknaden om det skulle bli så. Fonden ska vara så stor att facket klarar tre veckors konflikt om medlemmarna får samma ersättning som från a-kassan.
– Nu räcker pengarna, men om vi blir fler medlemmar måste vi sätta av mer till konfliktfonden, säger John Herrström.
Blir det några besparingar i facket för att klara ekonomin?
– Ja, vi ser över kostnaderna för administration, teknik och resor. Även personalkostnader och datakostnader ska vi se över.
Besparingarna blir på förbundskontoret och centrala kostnader.
– Verksamheten i avdelningarna ska vi freda så långt som möjligt, säger John Herrström.

HRF har fortfarande en bra ekonomi. Den sista augusti fanns över 370 miljoner i tillgångar och nästan inga skulder. Medlemmarnas hemförsäkring, som kostar 30 miljoner om året, är betald tre år i förväg.
Ändå är både förbundsstyrelsen och revisorerna så pass oroade att det ska bli ett extra möte med bankerna om hur förbundet placerar sina pengar.

HRF:s fonder
(Siffrorna gäller miljoner kronor)
? År 2000
Bokfört värde: 252,   Marknadsvärde:349, Övervärde: 97
? År 2001
Bokfört värde: 264,   Marknadsvärde:329, Övervärde: 65
? År 2002
Bokfört värde: 249,   Marknadsvärde:231, Undervärde: 18

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Nyheter MÖTE

HRF möter medlemmar på Scandic

Scandic är en stor arbetsgivare med många HRF-medlemmar. Den här veckan är de i fokus för ordförande Malin Ackholt.

Publicerad 24 september 2020 Kommentera
HRF möter medlemmar på Scandic
HRF:s ordförande Malin Ackholt möter medlemmar på Scandic digitalt. Foto: Peter Jönsson

Under veckan arrangerar Hotell- och restaurangfacket flera digitala möten för medlemmar på hotellkedjan Scandic. Tanken är att medlemmarna ska få diskutera bland annat framtiden för branschen och den kommande avtalsrörelsen med förbundets ordförande.

– Vi måste hitta sätt att ha samtal och diskussioner med medlemmar trots att det pågår en pandemi. Det kommer inte att ersätta möten IRL. Det här är ett komplement, som säkert kommer att fortleva även efter corona, säger Malin Ackholt.

Intresset för de digitala medlemsmötena har varit stort. Hittills har mer än 70 medlemmar deltagit.

– Många upplever det intressant att höra hur kollegor på andra arbetsplatser har det. Sedan kan det komma upp en del individärenden som vi inte kan lösa där, men där vi kan lotsa vidare, säger Malin Ackholt.

Nu tittar HRF på möjligheterna att hålla liknande möten på andra arbetsplatser.

– Sedan har vi fått önskemål om att köra på engelska på Scandic, så det förbereder vi för, säger Malin Ackholt.

Nyheter forskning

Skolan ska ta kampen mot sextrakasserier

Hur kan hotell- och restaurangutbildningarna hjälpa elever att hantera och förebygga sexuella trakasserier senare i arbetslivet? Det ska forskare vid Linnéuniversitet ta reda på med hjälp av pengar från branschens forskningsfond BFUF.

Publicerad 22 september 2020 Kommentera
Skolan ska ta kampen mot sextrakasserier
Många av branschens yrken är extra utsatta för sexuella trakasserier. Nu ska forskarna försöka ta reda på hur skolan kan hjälpa framtida medarbetare att förebygga och hantera problemet. Foto: Colourbox
Maria Hedlin. Foto: Linnéuniversitetet

Statistik visar att hotell- och restauranganställda tillhör de grupper som är mest utsatta för sexuella trakasserier i yrkeslivet. År 2015 vittnade nästan 16 procent av de branschanställda i Arbetsmiljöverkets undersökning om att de sextrakassererats av andra än chefer och kollegor någon gång det senaste året. Motsvarande siffra inom handeln var 6 procent.

Nu ska forskare vid Linnéuniversitetet hitta sätt för hotell- och restaurangutbildningarna att hjälpa framtida branschanställda att förebygga och hantera problemet.
– Sexuella trakasserier i hotell- och restaurangbranschen är ett problem som varit känt sedan länge, och både bransch och fack har försökt komma till rätta med det. Vår tanke är att utbildningarna ska kunna hjälpa de framtida medarbetarna att förebygga problemet, säger Maria Hedlin, professor i pedagogik och projektledare för studien.

Tillsammans med kollegan Eva Klope, lektor i pedagogik, ska hon nu intervjua elever som går tredje året på något av gymnasiets hotell- och restaurangprogram.
– Vi tror att det är en stor del av dem som redan fått en del erfarenhet från branschen, kanske genom sommarjobb eller extrajobb, säger Maria Hedlin.

Fakta: Forskningsprojekten

BFUF beviljar varje år medel till forskning som syftar att stärka branschen och dess anställda. Fonden är grundad och finansieras gemensamt av HRF och Visita. Vid den senaste utlysningen beviljades fem projekt sammanlagt 6,7 miljoner kronor. Dessa var:

  • Kompetent, kunnig och stolt: Lärande som varumärkeslöfte i besöksnäringen. Luleå tekniska universitet.
  • Social hållbarhet för framtida medarbetare inom hotell- och restaurang. Linnéuniversitetet.
  • The new ’normal’ and the changing value of tourism education. Högskolan Dalarna.
  • Boosting the sustainable food choice to reduce climate footprint at winter tourism destinations. Högskolan Dalarna.
  • Supporting adoption of climate-smart solutions with lab-based experimental social science. Mittuniversitetet Östersund.

Hon berättar att idén till projektet kommer från utbildningen för yrkeslärare, där hon och Eva Klope undervisar.
– Vi har fått höra att många av yrkeslärarna tycker att sexuella trakasserier är ett knepigt ämne att ta upp med eleverna.

Projektet ska pågå hela nästa år och beräknas vara klart våren 2022. Det är ett av fem forskningsprojekt som nyligen fått medel av BFUF, besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond.

Ur temat Coronakrisen
Nyheter arbetsmiljö

HRF ska granska arbetsmiljö digitalt

Hotell- och restaurangfackets regionala skyddsombud börjar nu med digitala arbetsmiljöbesök. Målet är att få till ett fungerande arbetsmiljöarbete även i coronatider.

Publicerad 22 september 2020 Kommentera
HRF ska granska arbetsmiljö digitalt
Videosamtal ska hjälpa Hotell- och restaurangfackets regionala skyddsombud att fortsätta sitt arbete även under coronapandemin. Foto: Kent Eng, Colourbox
Kent Johansson. Foto: Jann Lipka/HRF

Coronapandemin har gjort det svårt för Hotell- och restaurangfackets regionala skyddsombud att utföra sitt uppdrag. För att inte arbetsmiljön ska bli lidande börjar förbundet nu med digitala RSO-besök, i form av videosamtal med arbetsgivarna.

Kent Johansson, ombudsman på HRF som har tagit fram modellen, ser flera fördelar.
– En fördel är att vi rent praktiskt kan få fler besök genomförda. Vi plockar bort massvis med restid, säger han.

En annan fördel är att besöken blir noggrant utförda, säger Kent Johansson.
– Det finns självklart fysiska arbetsmiljöproblem som man riskerar att missa när man inte kan göra en okulär besiktning, men det finns många saker som man inte behöver gå runt för att upptäcka. Till exempel i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är oftast större problem än de rent fysiska, säger Kent Johansson.

Ingår i temat: Coronakrisen 86 artiklar

Alla artiklar i temat (83 till)
Fråga om jobbet.
99
Vanliga frågor besvarade om allt från arbetslöshet till matavdrag.

Nyheter från Hotell- och restaurangbranschen.

Varje vecka, direkt i din inbox. Hotellrevyns nyhetsbrev.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här