Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Ella Niia: Bygg fler hyresrätter!

Det finns jobb för kockar, kallskänkor och bagare i tillväxtregionen Stockholm. Men bostadsbristen gör det svårt att rekrytera för branschens företag, visar en rapport från Stockholms Handelskammare.

Publicerad 30 januari 2014

0 0 1 235 1251 HRF 10 2 1484 14.0 Normal 0 21 false false false SV JA X-NONE

Nästan hälften av de snabbast växande företagen inom hotell- och restaurangbranschen säger att de har svårt att rekrytera personal på grund av bostadsbristen i Stockholm. Det framgår av rapporten ”Bostadsbrist – farlig flaskhals för jobben”.

I rapporten intervjuas P-G Nilsson, delägare i Svenska Brasserier, som har en intern bostadskö. Det är brist på kockar, kallskänkor och bagare i Stockholm, men de finns ute i landet och i Europa, säger han.
– Vi skulle kunna rekrytera om det fanns bostäder, menar P-G Nilsson.
Ungefär en dag i veckan lägger han och ekonomiavdelningen ner på att ordna andrahandslägenheter och upprätta kontrakt. 

Ella Niia, förbundsordförande i Hotell-och restaurangfacket, säger att HRF länge har påtalat vikten av bostäder, i synnerhet i tillväxtområden.
– Vår bransch är ingen höglönebransch. Dyra bostadsrätter är inget alternativ. Det måste byggas lägenheter som folk har råd att bo i, framför allt fler hyresrätter, säger Ella Niia.
Att Svenska Brasserier lägger ner tid på att jaga bostäder ser Ella Niia som ett uttryck för den akuta situationen.
– Det handlar om den desperation som finns på bostadsmarknaden.

500 tillväxtföretag ingick i undersökningen, dessutom intervjuades ytterligare företag.  Nästan en tredjedel har någon gång haft svårigheter att rekrytera och vart femte har misslyckats med att rekrytera personal som de har haft behov av.

Ett önskemål från samtliga intervjuade företag i rapporten är just ett ökat utbud av hyresrätter. 

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.