PERMISSION

Permission under semestern?

Har man rätt till permission även om man har semester?

Publicerad 16 november 2018

Nej, det har man inte rätt till. Med permission menas kort ledighet med lön för högst en dag. Vid nära anhörigs begravning kan permission dock också omfatta högst två nödvändiga resdagar. Permissionsreglerna är knutna till arbete och är kollektivavtalsregler som bryter arbetsskyldigheten med arbetsgivarens godkännande.