Kollegan får 1 000 kronor mer i lön!
Tjänar Otto 1000 kronor mer i månaden? Inte okej, tänker Lydia. Illustration: Anna Nilsson
Arbetslivsakuten löneskillnad

Kollegan får 1 000 kronor mer i lön!

Receptionisten Lydia tror inte sina öron. Hennes kollega Otto tjänar nästan 1 000 kronor mer i månaden än vad hon gör. De gör ju samma jobb och han har inte mer erfarenhet än vad hon har. Det här känns inte rättvist! Vad ska Lydia göra?

Publicerad 8 december 2017

”Vi borde prata om lön oftare”

Sara Astner. Foto: Elis Hoffman

Sara Astner, ordförande i HRF avdelning Mitt:
– Jag skulle ge rådet till Lydia att först läsa in sig på Diskrimineringsombudsmannens hemsida, eller prata med dem, så hon får lite på fötterna. Sedan skulle hon ta upp saken med sin arbetsgivare, fråga varför det blivit så här och ge arbetsgivaren en chans att rätta till det.
– Ofta tror jag inte ens att det är medvetet från arbetsgivarens sida. Det är inte så att han eller hon har tänkt ›Åh, en man – han ska få 1 000 kronor mer i lön!‹ För det här är en del av ett samhällsproblem, att man värderar kvinnor lägre på många olika sätt.

– Men om Lydia pratat med arbetsgivaren och inget händer tycker jag att hon ska berätta för sin fackklubb på hotellet. Och prata med arbetskamraterna! Vi borde oftare prata löner med varandra, det är så den här typen av orättvisor kan upptäckas.
– Sedan kan klubben prata med arbetsgivaren och gå vidare med förhandling om det behövs. Till arbetsgivaren ger jag rådet att sluta vara en sexistisk douchebag, hen får tänka till lite.

Chefen ska kunna motivera lönen

Tina Tropp Jerresand, HR-chef, hotell At Six:

Tina Tropp Jerresand. Foto: At Six

– Det är viktigt att kunna ha en dialog om löne­sättningen. Som första steg ska Lydia ta ett möte med sin närmaste chef.  Jag tycker att Lydia ska börja med att berätta vilken lön hon vill ha, och motivera varför hon bör ha den lönen. Det går att göra utan att behöva ›hänga ut‹ kollegan på något sätt.

– Det är viktigt att hon tar upp frågan, så att chefen blir varse hur det ligger till. Som anställd ska man kunna kräva att det finns en lönepolicy och en strategi runt lönerna. Det är viktigt att avdelningschefen tydligt kan förklara varför Lydias lön är som den är.

– På företagsnivå jobbar man med lönekartläggning och då ska även små skillnader gå att motivera. De kan bero på utbud och efterfrågan, exempelvis att kockarnas löner drar ifrån. Det kan bero på vilken slags erfarenhet man har, någon som arbetat i företaget tidigare kan redan bokningssystemet och behöver inte läras upp.

– Undersökningar visar att en person som byter jobb och går ner i lön, den har i slutändan mindre motivation för jobbet. Och samma sak här, om en anställd går runt och känner orättvisa blir han eller hon inte en motiverad medarbetare.«

Arbetsgivare hänvisar till marknadskrafter

Sofie Rehnström. Foto: LO

Sofie Rehnström, jurist, LO:

– Om det finns kollektivavtal på företaget ska Lydia börja med att läsa det. Finns det kriterier för lönesättning? Lönenivåer efter ålder, yrkeserfarenhet eller annat som kan förklara skillnaden? Sedan bör hon fråga arbetsgivaren av vilken anledning hon har lägre lön. Hon kanske inte får något svar, men ställ frågan.

– Finns det en fackklubb kan Lydia vända sig dit, och lyfta frågan med dem. Annars till avdelningen. Har löneskillnaden uppstått under löneförhandlingarna så får klubben förklara sig och kanske rätta till skillnaden nästa gång.

– Men de kanske inte känner till det. De kan först ha förhandlat, sedan har arbetsgivaren slantat in mer pengar till Otto. Avtal reglerar oftast minimilöner, arbetsgivare kan då lägga till mer utan att det är avtalsbrott.

– Om Lydia och Otto är tydligt likvärdiga och har börjat ungefär samtidigt, då tycker jag att Lydia ska få hjälp av facket att driva ärendet som ett lönediskrimineringsärende. Det är inte lätt att vinna den typen av tvister i Arbetsdomstolen. Ofta har arbetsgivare kommit undan genom att hänvisa till marknadskrafter, att det var svårt att få tag på personal när någon anställdes och lönen blev därför högre och så vidare.

Diskriminering ska motverkas

Björn Andersson. Foto: Unn Tiba/DO

Björn Andersson, utredare rättsenhet arbetsliv, Diskrimineringsombudsmannen:

– Arbetsgivaren har ansvar för att anställda inte diskrimineras på arbetsplatsen. Diskriminering är ett missgynnande som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna, kön är en av dem. Man får varken diskriminera kvinnor eller män. Skulle en prövning av ett fall visa att det finns en osaklig löneskillnad som har samband med kön, då har arbetsgivaren inte följt bestämmelserna i diskrimineringslagen.

– Om den anställda tänker ›Just jag har fått en lön som inte stämmer och jag tror det har samband med mitt kön.‹ Då ska hon börja med att prata med arbetsgivaren. Nästa steg är att vända sig till sitt fackförbund, och i andra hand göra en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen, DO.
Arbetsgivare ska arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering. En lönekartläggning ska göras varje år. Man ska bland annat titta på löneskillnader mellan kvinnor och män som utför ›samma jobb‹.

– De som har mindre än tio anställda behöver inte dokumentera kartläggningen, men den ska göras. Är man fler ska arbetet dokumenteras och utföras tillsammans med arbetstagarna.
Kartläggningen är ett sätt att kontrollera i efterhand. Det går att förebygga löneskillnader genom att ta kontroll över lönesättningsprocessen och se till att styrdokumenten följs. Då är det större chans att man inte behöver konstatera ›här har vi satt märkliga löner‹ i framtiden.

– En anställd kanske tycker att det går dåligt med arbetsplatsens arbete mot diskriminering? Det går att anmäla till DO som i första hand kontrollerar, även om vi inte kan inleda en tillsyn på alla anmälningar som görs. Men det är vanligt att frågor runt lönekartläggning drivs den fackliga vägen.«

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här