Bli proffs på betald semester
Semesterlön – lite extra pengar i samband med semestern. Illustration: Jenny Wallmark
Dina rättigheter SEMESTERLÖN

Bli proffs på betald semester

Lite extra pengar när vi är lediga – visst är semesterlönen en härlig rättighet? Så här funkar den.

Publicerad 31 maj 2019

1 Så skrapar du ihop pengarna. Betald semester tjänas in under det som kallas intjänandeåret. I semesterlagen och i de flesta av HRF:s kollektivavtal är det den 1 april ett år till den 31 mars året efter. Den som är anställd och jobbar hela perioden tjänar 25 dagars betald semester.
Det finns viss frånvaro där en del av frånvarotiden räknas som om du hade jobbat,
exempelvis vid föräldra­ledighet och sjukdom. Hela listan hittar du i faktarutan längst ner i artikeln.

2 Semesterlön ≠ semesterrätt. Har du haft frånvaro som inte omfattas av semesterlöneskydd? Eller har du bara varit anställd delar av intjänandeåret? Räkna bort de dagarna. Dela återstående dagar med 365 och multiplicera med 25. Decimaler avrundas uppåt. Summan är dina betalda semesterdagar.
Semester­lagen ger oss rätt till 25 semester­dagar. Om du inte tjänat in full betald semester kan du ta resten av dagarna som obetald ledighet, men bara om du vill.

3 Pejla in rätt procent. Semesterlön är 12 procent enligt semesterlagen, men högre i kollektivavtal. I Gröna riks och flera andra HRF-avtal är tillägget 12,72 procent. I HRF:s avtal med Svensk Handel samt Almegas avtal gäller 13 procent. Serverings­avtalet ligger i topp: 13,2 procent.

Räkna ut semesterlön

 • Börja med att räkna ut din brutto­lön. Lägg ihop intjänad lön och ersättningar från senaste intjänandeåret, 1 april 2018–31 mars 2019. Övertidsersättning, ob och sjuklön ska med, men inte redan utbetald semesterlön.
 • Säg att du får summan 280 000
  kronor. Om du exempelvis jobbar på ett företag med kollektivavtalet Gröna riks är semesterlönens procent 12,72. Då räknar du 280 000 x 0,1272 = 35 616.
 • Om du har jobbat hela intjänandeåret har du 25 betalda semesterdagar. Räkna 35 616 / 25=1424:64. Det är din semesterlön per betald semesterdag.

4 Det går att räkna ut semesterlönen. I rutan här intill förklarar vi hur.

5 Glöm inte garantin! Det finns en garantisumma i många av HRF:s avtal. Blir din semesterlön lägre än avtalets summa har du rätt att få garantisumman. I Gröna riksavtalet är garantin just nu 1 398 kronor per betald och utlagd semesterdag för en heltidsanställd över 20 år. Det här gäller även deltidsanställda, den som exempelvis jobbar halvtid får 50 procent av garantin. Man måste ha minst tre månaders sammanhängande anställning.

6 Ha koll på lönespecifikationen. Semesterlönen ska betalas ut utöver den vanliga lönen, beloppet ska redovisas på din lönespeci­fikation. Där ska det också framgå hur många betalda semesterdagar du har kvar, samt om du har obetald semester eller sparade semesterdagar.

7 När får jag pengarna? Före huvud­semestern ska du enligt kollektivavtalet Gröna riks få ett belopp som motsvarar mellanskillnaden mellan ordinarie lön och semesterlön. Avtalet säger också att en anställd kan få ett belopp som motsvarar hela semester­lönen för perioden utbetalt före huvudsemestern. Den som vill ha det ska berätta det för arbetsgivaren i samband med att semestern fastställs.

8 Men semesterersättning då? Om du har en tidsbegränsad anställning, max tre månader, får du inte betald ledighet utan i stället semester­ersättning. Det är ett tillägg med samma procentsats som semesterlönen. Semesterersättning får även den som slutar jobbet och har intjänad, men inte uttagen betald semester. Pengarna ska betalas ut senast en månad efter att anställningen upphört.

Semesterlöneskydd

Frånvaro från arbetsplatsen är semesterlönegrundande i följande fall:

 • På grund av sjukdom. Ledigheten är semesterlönegrundande upp till 180 dagar per intjänandeår.
 • Föräldraledighet kopplad till föräldrapenning eller graviditetspenning. Upp till 180 dagar för ensamstående, 120 dagar för sammanboende.
 • På grund av risk för smitta som är berättigad till smittbärarpenning. Upp till 180 dagar.
 • Närståendevård. Upp till 45 dagar per intjänandeår.
 • Utbildning som till väsentlig del avser fackliga eller med facklig verksamhet sammanhängande frågor. Vissa former av teckenspråksutbildning för föräldrar. Semesterlönegrundande upp till 180 dagar förutsatt att ledigheten inte ger rätt till semesterlön enligt annan lagstiftning.
 • Grundutbildning eller repetitionsutbildning enligt lagen om totalförsvarsplikt. Upp till 60 dagar.
 • Ledighet enligt lagen om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare.