Tio lägen som ger rätt till tjänstledigt
Illustration: Rebecca Elfast
Tjänstledighet

Tio lägen som ger rätt till tjänstledigt

Starta eget, jobba fackligt eller plugga – då kan du ta tjänstledigt med lagens stöd. Men tänk på ekonomin, du har sällan rätt till lön under ledigheten.

Publicerad 15 juni 2016

1 Jobba fackligt. På arbetsplatser med kollektivavtal får du som är förtroende­vald vara tjänstledig för att utföra fackliga uppdrag. Du får också jobba fackligt på betald arbetstid med sådant som rör din arbetsplats, exempelvis förhandla eller delta på företags­styrelsens möten. För att räknas som förtroendevald ska du ha utsetts av facket och arbetsgivaren ska vara informerad. Din arbetsgivare har visst inflytande över ledigheten. Den ska bland annat inte leda till »betydande hinder för arbetets behöriga gång«.

2 Starta företag. Du har rätt att vara tjänstledig i sex månader för att starta eget företag. Ansök tre månader i förväg och undvik affärsidéer som konkurrerar med din arbetsgivare.

3 Testa nytt jobb av hälsoskäl. Sjukdom kan ge rätt till tjänstledigt för att prova ett annat arbete. Du måste ha haft nedsatt arbetsförmåga för ditt ordinarie arbete under minst 90 dagar och dessutom fått ett arbete hos en ­annan arbetsgivare mellan dag 91 och dag 180 av din sjukperiod. Du måste ha anställningsavtal med det nya jobbet för att få tjänstledigt.

4 Vara förälder. Föräldra­ledigheten skulle kunna ha en helt egen artikel. Olika livssituationer ger olika antal dagar, ersättningar och så vidare. Hos Försäkringskassan finns det riklig guidning. En sak brukar dock glömmas bort: Föräldrapenningstillägget. Finns på arbetsplatser med LO:s kollektivavtal och ger tio procent extra när du är föräldraledig. Men du måste ansöka själv hos Afa Försäkring.

5 Plugga. Studieledighetslagen ger dig rätt till tjänstledigt. Du ska ha varit anställd de senaste sex månaderna eller minst tolv månader de två senaste åren. Studierna ska också vara organiserade, inte självstudier helt på egen hand. Arbetsgivare med kollektivavtal kan skjuta upp längre ledigheter sex månader, så ansök skriftligt minst ett halvår i förväg. Utan avtal kan arbetsgivaren skjuta upp ledigheten ännu mer. Skriv i din ansökan att villkoret är att du kommer in på kursen, och annars vill fortsätta arbeta.

6 Läsa svenska. Man har rätt att ta tjänstledigt för att läsa svenska för invandrare. Ledigheten kan vara på heltid eller deltid och arbetsgivaren ska informeras minst en månad i förväg.

7 Olycksfall i familjen. En allvarlig sjukdom eller olycksfall har akut inträffat i familjen, och du behöver omedelbart vara där. Du har då rätt att få ledigt av »trängande familjeskäl«.
Men lagens ledighet är obetald. I kollektiv­avtalet mellan HRF och Visita och i flera ­andra avtal finns något som heter permission. Det är en kort ledighet med lön som går att få i olika situationer, bland annat ges högst en dags ledigt vid »plötsligt svårt sjukdomsfall hos hemma­boende nära anhörig«.

8 Vårda en vän. Du kanske måste vårda en vän eller släkting som är svårt sjuk? Om kriterierna för svårt sjuk och närstående uppfylls har du rätt till närståendepenning från Försäkringskassan och ledigt de dagar du får ersättning.

9 Ta plats i politiken. Har du fått uppdrag i riksdag, landsting ­eller kommun? Då har du rätt till tjänstledighet för sammanträden och liknande. Tjänstledigheten kan bli flera år lång.

10 Försvara oss! Du kan ta ­ledigt för att göra militärtjänst, FN-tjänst samt utbildning inom totalförsvaret.