Nyheter lön

Därför vägrar LO träffa Europafacket

LO slutar betala medlemsavgiften till Europafacket och tänker heller inte gå på deras möten. – Det är viktigt att vi distanserar oss från dem. De gör och säger bara saker som skadar oss, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

Publicerad 3 januari 2022
Därför vägrar LO träffa Europafacket
LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson förklarar varför LO distanserar sig från Europafacket. Foto: Fredrik Sandin Carlson (porträtt), Colourbox

Det handlar om direktivet om minimilöner som diskuteras på EU-nivå. I Sverige står fack, arbetsgivare och politiker enade – det skulle skada den svenska modellen. Men den svenska – och danska – linjen har gått på nit efter nit. LO upplever att deras europeiska paraplyorganisation Europafacket har stjälpt snarare än hjälpt de svenska facken.

– De har andra medlemmar som tycker att det här med lagstadgad minimilön är jättebra. Vi tyckte att det kan de väl få, om vi får ett undantag. Men det har Europafacket aktivt motarbetat, säger Torbjörn Johansson.

Att LO slutar betala medlemsavgift och uteblir från möten tror han inte kommer att få Europafacket att ändra ståndpunkt.

– Vi vill framför allt visa vårt djupa missnöje. Det är lite trist att motarbeta våra kollegor i Europa, men vi har inte råd att offra vår modell. De får det inte bättre i Rumänien för att vi får skit.

Det som nu ligger på bordet är en kompromiss som tagits fram av ministerrådet. Det är ett förslag som LO kan leva med, säger Torbjörn Johansson.

– Då är det bara minimilöner för dem som redan har det. Men det förslaget ska förhandlas mot parlamentets förslag som är och petar i allting som finns i vår sfär. Det får inte ens komma i närheten av parlamentets förslag. Vi sätter vårt hopp till att rådets förslag går igenom.

Det finns flera orsaker till att Sverige och Danmark starkt motsätter sig lagstadgad minimilön. Dels har de kollektivavtalade modellerna lett till relativt sett höga löner, dels är man övertygad om att det är arbetsmarknadens parter som är bäst lämpade att förhandla om löner och andra villkor, så att det blir en helhet. Att överlåta lönebildningen på politikerna skulle göra att lönerna stagnerar, befarar man.

– Det är helt annat sätt att tänka. Börjar vi ta in dem går vårt system helt enkelt sönder. Det vore ganska förödande faktiskt.