Nyheter a-kassa

Bättre a-kasseregler för deltidsanställda

Från och med i dag gäller nya regler för deltidsarbetslösa. Tidsgränsen för deltidsstämpling förlängs till 60 veckor.

Publicerad 15 maj 2017
Bättre a-kasseregler för deltidsanställda
Nu skrotas 75-dagarsregeln, som infördes 2008. Foto: Colourbox

Med de gamla reglerna tog rätten till a-kassa slut efter 75 dagar för den som var arbetslös på deltid. Förslaget om att ändra på regelverket togs upp i höstbudgeten 2016, men själva införandet har skjutits fram.

Men från och med i dag får deltidsarbetslösa samma tidsgräns som andra arbetslösa. Den som är deltidsarbetslös kan få ersättning för sammanlagt längst 60 veckor om man utför deltidsarbete inom en ersättningsperiod.