Nyheter UTBILDNING

”Avslappnad stämning gör det lättare att prata”

När stämningen i arbetsgruppen är bra vågar man prata även om det inte låter perfekt, säger Olga Orrit, en av projektledarna för handboken »Lyft språket på jobbet!«.

Publicerad 22 november 2019
Olga Orrit.

– Kommer man som andraspråkstalare ny till en arbetsplats känner man ofta press att både leverera inom yrket och språkligt. Är det trygg och avslappnad stämning blir det lättare att prata.
Att lära sig språk som vuxen är utmanande.
– Särskilt om man inte har planerat att flytta till ett annat land och haft chansen att förbereda sig.

Många med svenska som modersmål kan ha svårt att sätta sig in i hur det är, säger Olga Orrit.
– Man pratar på som vanligt och slänger in ett »är du med?«. Men den nya svarar kanske ja för att inte tappa ansiktet, eller tror sig ha förstått.

Som arbetskamrat kan man på förhand säga att »du får gärna komma och fråga mig om det är något du inte förstår«, föreslår Olga Orrit.
Att rätta någon som säger fel kan kännas knepigt, men behöver inte vara det, säger hon.
– Fråga gärna »vill du att jag rättar dig?«. Då vet man att det är okej att säga fel och att fråga.

Även de som har svenska som modersmål kan behöva utveckla det, i synnerhet skriftspråket, påpekar Olga Orrit.
»Lyft språket på jobbet!« handlar om en metod som används inom vård och omsorg, där det utbildas särskilda språkombud ute på arbetsplatserna. Det finns tips och fakta som kan vara till nytta även för andra arbetsplatser.