Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Åtta procent utan jobb

Anställda i hotell- och restaurangbranschen löper ungefär dubbelt så stor risk att bli arbetslösa som svensken i gemen.

Publicerad 5 februari 2002

Den sista december var 6 002 arbetslösa i HRF:s A-kassa. Det var 8,3 procent av medlemmarna.
I samtliga A-kassor var 3,9 procent utan jobb, så arbetslösheten i hotell- och restaurangbranschen är mer än dubbelt så hög som genomsnittet i landet.
Lägsta arbetslösheten, 0,8 procent, hade farmacitjänstemännen, som finns på apoteken. Högst arbetslöshet hade Målarna, med 12,1 procent.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.