Ledare
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Valet gäller dina rättigheter som anställd

Publicerad 4 september 2002

Om tre veckor är det val.
Ibland hör man folk säga att partierna är så lika, att det blir ungefär likadant vem som än får regera. Men det stämmer inte.
Särskilt inte om man ser på vad som kan hända på arbetsplatserna. Alla de borgerliga partierna vill försämra de anställdas rättigheter och moderaterna går längst.
Individuella avtal ska gälla före kollektivavtalen, tycker moderaterna. En arbetsgivare ska kunna pressa den anställde att gå med på sämre villkor för att få behålla sitt jobb. Den enskilde skulle stå ensam mot arbetsgivaren.
Moderaterna vill också ta bort begreppet övertid och mertid. Anställda ska arbeta när arbetsgivaren behöver honom eller henne. Begrepp som obekväm arbetstid försvinner också. All arbetstid är normaltid, enligt moderaterna. Även lagens regler om hur mycket övertid en anställd får arbeta vill de ta bort.
Det här är regler som är till för att skydda den anställde från att slita ut sig.

Moderaterna vill också avreglera anställningsskyddet. Det betyder fritt fram för att anställda på viss tid. I praktiken tas anställningsskyddet bort.
A-kassan ska sänkas och avgifterna höjas.
Även sjukförsäkringen ska försämras, om moderaterna får som de vill.
Allt detta är förslag som moderaterna har lagt fram i riksdagen.

I sommar har även folkpartiet kommit med förslag om kraftiga försämringar av arbetsrätten, framför allt för invandrare. Invandrare ska tvingas ta arbete till löner som ligger under kollektivavtalets nivå. Vägrar de dras socialbidraget in.
Och en person ska kunna komma till Sverige och arbeta, men när jobbet tar slut så åker man ut. Invandraren blir gästarbetare på arbetsgivarens villkor.
Folkpartiet vill också att den som blir svensk medborgare ska kunna svenska språket. Mot det finns det mindre att invända.
? Du måste lära dig svenska språket om du lever i Sverige, säger till exempel s-riksdagsmannen Nalin Pekgul från Stockholm.
? Och det är viktigt att vi som själva är invandrare säger ifrån om detta.
Och att någon, som i dag, kan vara arbetsgivare med ansvar för att lagar och avtal följs, utan att kunna svenska språket är inte rimligt. Men frågan är hur språkkunskaperna ska mätas.

Det farliga med folkpartiets nya invandrarpolitik är att den skulle leda till att en allt större andel av arbetarklassen kommer att sakna politisk rösträtt. Det är givetvis orimligt. Därför gäller det att alla som har rösträtt i höstens val verkligen använder den. I flera val har valdeltagandet bland låginkomsttagare och invandrare minskat.
Men den som vill skapa respekt för sig själva och sina politiska krav måste delta i valen.
Så gör allt du kan för att påverka dina släktingar och vänner att gå till röstlokalen den 15 september. Är du inte hemma så gå till posten och rösta i förväg.
Valdagen är demokratins högtidsdag.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.