Insändare
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

”Våga visa upp din lön”

Varför är det så hemligt med din lön? Efter samtal med många fackföreningsmedlemmar visar det sig att de flesta är mycket förtegna om sin lön. Jag undrar varför.

Publicerad 16 september 2009

Normal.dotm 0 0 1 189 1078 HRF 8 2 1323 12.0 0 false 21 18 pt 18 pt 0 0 false false false

Om någon eller några har högre lön än jag själv, så är väl dom bara att gratulera och dessutom har jag fått ett bra argument till varför jag borde ha högre lön än den jag har nu. Har jag högre lön än de flesta på mitt jobb, så är väl jag värd att gratuleras och mina arbetskompisar har fått ett bra argument till att höja sina löner.
Men om alla är hemliga med sina löner, ja då tappar jag och mina arbetskamrater möjligheten till ett bra argument.

När arbetsgivaren säger att jag har en hög lön i förhållande till mina arbetskamrater, hur ska jag veta det?
Säger arbetsgivaren så till alla? Då är ju alla vi som arbetar förlorare!
Bara arbetsgivaren vinner på detta och arbetsgivaren vinner sannolikt mycket på det.

Det är bara genom att vara ärliga mot varandra och att vara öppna med vilken lön vi har som vi kan syna arbetsgivarens kort när han försöker dölja sanningen om lönen för oss. Berätta för varandra om din lön och du ska se, att först blir arbetsgivaren irriterad på detta och så småningom kanske till och med förbannad eftersom han ser att hans hemliga plan om låga löner går om intet.

Självklart ska vi använda denna nyvunna information för att höja våra löner. Varför ska hotell- och restaurangarbetare ha de sämsta lönerna i samhället, bland annat på grund av vårt eget hemlighetsmakeri?

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.