Ledare
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Unga behöver arbetsgivare som sköter sig

Publicerad 26 juni 2002

Det har gått 18 år sedan facket i vårt land på bred front började uppmärksamma de sommararbetande ungdomarnas villkor.
Förhållandena i kiosker och sommarserveringar har blivit bättre. Ungdomarna själva har blivit mer medvetna om sina rättigheter. Men fortfarande kan vi varje sommar läsa om hårresande missförhållanden. I Sörmland jobbade en 11-åring på en restaurang. En 13-åring körde lastmaskin på samma ställe.

Extra viktigt med papper för unga
En del anser att det inte är så noga med papper och lönevillkor för skolungdomar på sommarjobb. Det är bättre att de gör något vettigt än att de driver omkring och ställer till bus, anser man. Krav på anställningsbevis, reglerade arbetstider och ordnade förhållanden anser de som ?onödig byråkrati?.
Men det är tvärtom. På sitt första sommarjobb måste den unge få uppleva att det är ordning och reda i arbetslivet. Det är på de första jobben man får inblick i vuxenvärlden utanför skolan och det egna hemmet. Då ska lagar och regler följas på arbetsplatsen.
Den unge kan inte själv ha så mycket kunskaper och framför allt inte erfarenhet om hur det ska vara på en arbetsplats. Därför måste kraven på den som anställer unga vara större än på den som anställer vuxna yrkesutbildade arbetare. De kan ju i allmänhet säga ifrån själva om något inte är som det ska.
Blickar vi ut i världen, som vi gör i den här tidningen, känns de svenska bristerna på arbetsplatserna ändå små.
Den här sommaren har världens organiserade hotell- och restaurangarbetare haft kongress i Malmö. Deltagarna vittnar om godtyckliga uppsägningar, otrygga arbetsförhållanden och arbetsgivare som motarbetar facket, ibland med våldsamma metoder. Internationella företag som McDonalds har avtal i Sverige men är uttalat antifackligt i till exempel Belgien och Ryssland.
Samtidigt visar det sig att när de anställda verkligen lyckas hålla ihop i en fackförening så lyckas man också förbättra sina villkor. Ghana är till exempel ett positivt undantag i Afrika. Där har hotell och restaurangfacket kollektivavtal med samtliga transnationella företag.

Facket måste också bli globalt
Det utländska ägandet av hotell- och restaurangföretag har ökat kraftigt i vårt land. Än så länge tar de internationella företag i allmänhet seden dit de kommer. I länder med starka fack och kollektivavtal, följer man den modellen. På andra håll tar man över förtryckarmetoder från gamla diktaturstater. Hur blir det på lång sikt? I alla länder tänker företaget på sina pengar och sin vinst.
För de anställda och fackföreningarna gäller det att hålla ihop över gränserna. Annars kan antifackliga modeller snabbt spridas från arbetsgivarvärlden i Indonesien och USA även till det relativt välordnade Norden. Och då kommer det att handla om värre saker än slarv med anställningsbevis till sommarjobbare.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.