Ledare
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Trygga anställda ger bättre service

Publicerad 28 september 2006

Anställningsvillkoren är den sviktigaste
frågan i den avtalsrörelse som startar nu i höst. Vi måste få mer ordning i branschen, heltider och fasta jobb. Det anser Niclas Lübeck, bartender i Karlstad, i artikeln om avtalsrörelsen på sidorna 16 ? 17.
Niclas vet vad han talar om. Han ser hur många av kollegorna i branschen lever under otrygga ekonomiska och sociala villkor. De har korta tidsbegränsade anställningar och får ofta inte ihop så många timmar att det räcker till en lön som det går att leva på.

Utan fast anställning är det svårt att klara vardagslivet. Man kan inte planera sin framtid, inte ta lån för att köpa bostad eller bil, kanske inte ens få ett telefonabonnemang.
Förr var också fast anställning på heltid den självklara anställningsformen, men under senare år har förhållandena luckrats upp betydligt. Korta, osäkra anställningar har blivit allt vanligare.
Särskilt drabbad är hotell- och restaurangbranschen. Enligt undersökningar som Hotell- och restaurangfacket tidigare gjort har var tredje medlem en tidsbegränsad anställning.
På vissa orter är det ännu värre. I Malmö har 70 procent en tillfällig anställning.
Detta är en kraftig förändring jämfört med början av 1990-talet då 12 procent av HRF-medlemmarna hade tidsbegränsad anställning.

Det här är absolut inte villkor som de anställda själva trivs med. I en alldeles färsk medlemsundersökning, som HRF låtit göra och som vi redovisar på sidorna 6 ? 7,
svarar 90 procent av de tillfrågade att det måste bli lättare att få arbeta heltid. Av dem som har tidsbegränsad anställning vill 90 procent ha ett fast jobb. I gruppen
kvinnor över 35 år vill faktiskt 100 procent av de tillfrågade ha fast anställning.
Svaren förvånar inte. Självklart vill alla kunna känna sig trygga i jobbet och veta vilken inkomst man har nästa månad. Vad som förvånar är arbetsgivarnas kortsiktiga tänkande. De borde måna mer om sin personal, för den som mår bra och känner sig trygg gör ett bättre jobb.
Inom hotell- och restaurangbranschen gäller det att ge god service och göra kunderna nöjda. Och här är personalen den största tillgången. När badvärdinnan på sidorna 12 ? 15 möter spa-gästerna ska hon utstråla harmoni, men när gästerna inte ser eller hör springer hon i trapporna. Ska hon orka med måste hon naturligtvis må bra.

Niclas Lübeck i Karlstad och hans bartenderkollegor runt om i landet kan ändå glädjas åt att ha ett drömjobb. När unga mellan 16 och 25 år tillfrågas om vilka yrken de vill jobba inom så hamnar bartender i topp år efter år. Ett av världens bästa jobb, säger också Jakob Kroner i intervjun på sidorna 20 ? 22. Kanske för att bartendern på sätt och vis kan skapa sin egen arbetsmiljö, sin egen trygghet.

Fler artiklar om avtalsrörelsen här >>

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.