Ledare
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Glöm inte att visa hur du vill ha det

Publicerad 28 augusti 2006

Den 17 september är en viktig dag. Då går Sverige till val.
När jag var barn, i en liten by i Värmland, gick alla finklädda till skolan och lämnade sin röst i en stilig kopparurna.
På kvällen gick man tillbaka till vallokalen vid stängningsdags och följde valförrättarnas rösträkning. Samtidigt diskuterades politik ? engagerat men med stor respekt för varandras åsikter.
Så kungjordes resultatet. Valsedlarna lades i kuvert som förseglades med lack och sigill. Sen gick var och en till sitt, några glada, andra besvikna, men med känslan att det varit en betydelsefull dag.

I dag är det annorlunda.
Skolan har visserligen förvandlats till en framgångsrik karamellfabrik, men byn ingår i en kommun med bottennotering i valdeltagande.
Intresset är så lågt att inte en enda förening spontant sökte de pengar som avsatts för att stimulera till högre valdeltagande. Detta ansågs vara en hopplös uppgift.
Det finns flera sådana kommuner.
Vad hände med engagemanget och det politiska intresset?
Förklaringarna är säkert flera, men en kan vara att vi tar mycket för givet numera. Demokratiska fri- och rättigheter är inget vi behöver bekymra oss om. Sånt är inte särskilt coolt.
Ändå minns åtskilliga en tid då alla inte fick rösta. Det är bara 85 år sedan vi fick allmän rösträtt för kvinnor och män.
Och många med rötter i andra länder har färskare minnen av hur svårt det kan vara att få visa vad man tycker.
Ibland hörs argumentet att det spelar ändå ingen roll vem man röstar på. Det blir samma i alla fall.
Detta är inte korrekt. Även om partierna har rätt lika åsikter i en del frågor, så finns stora skillnader i deras grundideologier.
Främst gäller detta förstås inställningen till gemensamma lösningar för trygghet och välfärd och till samhällets ansvar.

Vi har gjort en sammanställning på sidorna 18 ? 19 av vad partierna vill i frågor som har stor betydelse för anställda i hotell- och restaurangbranschen. Läs och fundera.
Gå gärna in på partiernas hemsidor. Och använd din rösträtt
Du kan poströsta i förväg eller klä dig fint och gå till vallokalen den 17 september. Vilket du gör spelar ingen roll, bara du röstar.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.