Ledare
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Lönen ska öka utan yrkesbyte

Större ansvar, erfarenhet och utbildning ska kunna lyfta lönen även i kvinnodominerade yrken.

Publicerad 18 oktober 2011

Kvinno- och manslöner har vi diskuterat till leda. Ändå är ämnet fortfarande, år 2011, hög­aktuellt. Visserligen är den gamla parollen »Lika lön för lika arbete« överspelad. Att betala män och kvinnor olika för samma arbetsuppgifter är faktiskt ett lagbrott numera.
Fokus ligger i stället på lika lön för lik­värdigt arbete. Och då kommer genast frågorna: Varför värderas yrkesområden som lockar män högre än yrken som tilltalar kvinnor? Varför är det flickorna som måste ändra sina yrkesval för att säkra god inkomst och bra pension?

Medlingsinstitutets årsrapport för 2010 ger en del av förklaringen genom att peka på svagheter i grunderna för lönebildningen. Redan yrkesklassificeringen innehåller obalanser. För det traditionellt manliga yrket maskinoperatör finns 27 olika koder, medan det bara finns en kod för det typiskt kvinnliga yrket undersköterska. Det är naturligtvis lättare att skapa en lönekarriär inom ett yrke med många koder.
När LO nyligen presenterade rapporten »Löner och löneutveckling 2000-2010 efter klass och kön« stod det klart att medel­lönen för kvinnor inom LO-kollektivet ligger
2 900 kronor lägre än för männen. 2 900 kronor i månaden blir väldigt mycket pengar under ett helt yrkesliv. Dessutom lägger det grunden för en lägre pension.
Skillnaden har minskat något under de senaste fyra åren, då kvinnor fått en löneökning på drygt en procent­enhet mer än männen. De jämställdhetspotter som funnits i de flesta LO-förbunds avtal under dessa år har alltså haft effekt, även om utjämningstakten är långsam.
Inom hotell- och restaurangbranschen skiljer sig inte medellönen mellan kvinnor och män så mycket, men det är ändå så att i de lägsta lönenivåerna dominerar kvinnorna stort.

SHR:s vd Eva Östling Ollén deltog i en debatt i anslutning till presentationen av LO-rapporten. Hon menade att orsaken till branschens låga löner inte är den höga andelen kvinnor utan att där helt saknas möjligheter till karriär. Lönespannet är för sammanpressat, ansåg hon, och betonade att en nyanställd städerska utan erfarenhet inte ska tjäna lika mycket som en med tio års erfarenhet.
Analysen är naturligtvis korrekt, men det finns ingenting som hindrar en arbetsgivare från att lyfta på taket och skapa en lockande lönetrappa för sin personal. Utökade ansvarsområden, vidareutbildning, erfarenhet och engagemang i arbetet är exempel på sådant som ska belönas – med eller utan koder.
Alla de kvinnor som nu ligger på minimilöner ska inte tvingas byta bransch för att kunna försörja sig i dag och se en möjlig löneökning i morgon.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här