Ledare
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

En löneförhandling i det blå

Publicerad 16 april 2002

Från 1 maj ska nya löner gälla på ditt jobb. Det är dags för den andra höjningen i det löneavtal som blev klart förra året.
Innan dess ska det vara löneförhandlingar på varje arbetsplats. Det har arbetsgivarna krävt och facket accepterat. Det är den lokala lönepotten som ska fördelas.
I avtalet står: ?I samband med de lokala förhandlingarna skall de lokala parterna kartlägga och analysera lönesituationen på arbetsplatsen.?
Det blir svårt. För det finns inte någon lönestatistik att jämföra med. Det går inte att veta säkert om löneläget på företaget är högre eller lägre än på andra ställen.
Arbetsgivarna ska samla in lönestatistiken, men facket är med och betalar den. Lönestatistiken är gemensam. Båda sidor ska ha tillgång till samma siffror när de förhandlar.

Aktuell statistik saknas
Men hos HRF:s motpart, Sveriges Hotell- och restaurangföretagare, är lönestatistiken lågt prioriterad och har varit det i många år.
Statistiken är nästan alltid försenad. När den kommer så kan det vara med tillägget att ?den ser konstig ut? eller ?inte riktigt går att lita på?. I år har den alltså inte kommit alls.
Ett särskilt problem är att löneuppgifterna för hotell- och restaurangbranschen samlas in under september, medan annan lönestatistik samlas in på våren. Skälet är att tillfälliga toppar och dalar, som högsäsongen i fjällen, sommarsäsongen och julborden, inte ska påverka uppgifterna.
Lönerna i vår bransch går därför inte att jämföra med andra på ett rättvist sätt. En nackdel för de anställda.
Nyligen berättade LO-tidningen och Svenska Dagbladet om stora lönehöjningar inom hotell- och restaurangnäringen.
Äntligen, det är medlemmarna verkligen värda, tänkte jag.
Uppgifterna kom från det statliga medlingsinstitutet. Men facket anser att de är felaktiga. Våra medlemmar har inte alls fått så stora höjningar.
Problemet är att facket inte vet hur mycket medlemmarnas löner har höjts. Då är det svårt att ställa krav i förhandlingarna.

Minimilönetabellen fram
Arbetsgivare talar gärna om marknadsmässiga löner. Men de klarar inte av att tala om var marknadslönen, den verkligt betalda lönen, ligger.
Under våren hålls en rad utbildningsdagar för lokala löneförhandlare i HRF och SHR. De ska ha samma kunskap om avtalet när de sedan förhandlar. Men det blir förhandlingar rakt ut i det blå när man inte har riktiga fakta om var lönerna ligger.
Den stora förloraren är de anställda. När det inte finns några andra uppgifter plockar arbetsgivaren fram kollektivavtalets lönetabell. Det som är tänkt som en absolut lägsta lön som inte får underskridas blir en normallön, som den nyanställda tilldelas.
Den undermåliga lönestatistiken är en av de största skandalerna i denna bransch. Fack och arbetsgivare måste ta sig samman. Det handlar om att få respekt bland medlemmarna och bland andra aktörer på arbetsmarknaden.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.