Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

A-kassorna får inte använda inkassoföretag

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har beslutat att a-kassorna inte får ta hjälp av inkassoföretag för att driva in obetalda medlemsavgifter. Nu återstår frågan om hur kassan ska lösa denna uppgift.

Publicerad 12 december 2007

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, har bestämmt att a-kassorna inte får låta inkassobolag hjälpa dem med att driva in obetalda medlemsavgifter. Detta ska kassorna i stället göra själva. Eftersom pengarna måste betalas in till staten, måste kassorna nu med sent varsel på olika sätt försöka få in de obetalda avgifterna.

När a-kasseavgifterna höjdes i början av året slutade många medlemmar att betala avgiften.
– De vill att vi ska bedriva inkassoverksamhet själva. Vi får inte lämna ut hanteringen av att driva in återkrav och avgifter till inkassoföretag, säger Anna-Lena Lundh, kassaföreståndare för Hotell- och restauranganställdas a-kassa.

I dagsläget har HRF:s a-kassa en skuld till staten på 6 miljoner. Pengarna består av medlemmars uteblivna betalningar av den förhöjda avgiften. Sedan regeringen höjde a-kasseavgifterna har 400 000 personer lämnat a-kassorna.

Anna-Lena Lundh är kritisk till att IAF så sent kommer med detta påbud:

– Den sista november 2007 sa de att vi inte får använda inkassoföretag. Kassans huvuduppgift är att betala ersättning till arbetslösa, inte att driva in statliga fodringar. Om vi följer deras beslut innebär det att en stor del av vår verksamhet inte går till att främja våra medlemmar.

Skulden till staten ska kassan börja betala av i januari 2008.
I dag har kassan 400 ärenden som ligger hos inkassoföretag.
Nu återstår frågan om hur kassorna ska göra för att få in pengarna.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.