2,7
Så många procent var risken för arbetslöshet bland sysselsatta i hotell- och restaurangbranschen, transportsektorn och handeln under tredje kvartalet 2022. Det är en minskning jämfört med under pandemin, men högre än innan den. Källa: SCB, Arbetslöshetsrisker och jobbchanser under coronapandemin, Temarapport 2022:2