Nyheter Avtal 2010
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

SHR stoppar avtalsförhandlingarna

Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR, har stoppat förhandlingarna med Hotell- och restaurangfacket och bett om medling.

Publicerad 14 april 2010

– Jag tycker att det är upprörande att begära medling innan vi ens har försökt att förhandla. Då underkänner man sin egen förmåga till förhandling, säger HRF:s förbundsordförande Ella Niia.

Förhandlingarna om ett nytt avtal har knappt startat. I dag lämnade SHR över sitt första förslag sedan det bud på noll kronors lönehöjning som kom i februari. I det nya förslaget finns krav på en rad försämringar av bland annat anställningstryggheten och anställningsvillkor. Till exempel vill SHR att det ska bli lättare att kringgå turordningsreglerna i LAS, och att alla anställda ska få jobba extra till ordinarie timlön, det vill säga frivillig övertid. Kravet på oförändrade minimilöner ligger fortfarande fast.

HRF:s förhandlingsdelegation svarade med att genast avvisa SHR:s förslag, vilket fick arbetsgivarna att stranda förhandlingarna.

– Det är ingen mening att vi fortsätter att förhandla. HRF:s krav är fullständigt orimliga och helt verklighetsfrämmande. Redan handelns avtal är alldeles för dyrt för vår bransch. Att då kräva nästan 8 procent, i nivå med de dyra avtalen från högkonjunkturen, är helt oansvarigt, säger SHR:s vd Mats Hulth i ett pressmeddelande.

Nästa förhandlingstillfälle som skulle ägt rum i morgon är nu inställt. Nästa steg blir i stället att Medlingsinstitutet tar kontakt med parterna.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.