Nyheter FORSKNING

Sextrakasserier avskräcker vid jobbsök

Sexuella trakasserier ökar ekonomisk ojämställdhet och avskräcker både män och kvinnor från att söka jobb på arbetsplatser där det egna könet är i minoritet, visar ny forskning.

Publicerad 17 mars 2023
Sextrakasserier avskräcker vid jobbsök
Sextrakasserier avskräcker kvinnor och män från att söka sig till jobb där deras kön är i minoritet, visar forskningen. Foto: Istockphoto
Olle Folke. Foto: Uppsala
universitet

Det är tre gånger så sannolikt att kvinnor blir utsatta för sexuella trakasserier från chefer och kollegor som att män blir det. Men såväl kvinnor som män utsätts oftare när de är på en arbetsplats som domineras av det motsatta könet, enligt en ny rapport.

 – Om kvinnor jobbar på en mansdominerad arbetsplats får de högre lön men är också mer utsatta för sexuella trakasserier. Män som väljer en kvinnodominerad arbetsplats får både lägre lön och mer trakasserier.
Det säger Olle Folke, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet som gjort studien tillsammans med Johanna Rickne, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

De som blir utsatta kan välja att byta jobb.   
– Kvinnor byter då till något med lägre löneläge och färre män. Det leder till mer könssegregering och större lönegap mellan könen. 

Männen i låglöneyrken byter inte på samma sätt, sannolikt för att det är svårt att byta från ett jobb med låg lön till ett med hög lön.

Vad räknas som trakasserier?

  • Ovälkomna närmanden eller kränkande anspelningar förknippade med sex.
  • Handlingar som grundas på en persons kön och som kränker integriteten eller är nedvärderande.

Det har också stor avskräckande effekt att känna till att sexuella trakasserier har ägt rum.
I en del av studien fick arbetstagare ta ställning till fiktiva jobberbjudanden, där det framgick om det hade förekommit sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Det visade sig då att förekomsten av trakasserier var lika avskräckande som en tioprocentig lönesänkning skulle vara.

Personerna fick också frågan om de kände till fall av trakasserier inom den egna branschen – det gjorde två tredjedelar. Forskarna drar slutsatsen att det sprider sig var det förekommer trakasserier och att det är något som påverkar jobbsökandes val.

Om rapporten

Undersökningen bygger på svar från Arbetsmiljöundersökningen och data från Statistiska centralbyrån, för cirka 40 000 personer. Rapporten är gjord för SNS, Studieförbundet näringsliv och samhälle.

Sexuella trakasserier är, enligt tidigare forskning, vanligt inom hotell- och restaurangbranschen.
Men i den aktuella rapporten har flera yrken grupperats tillsammans i statistiken, så det blir svårt att urskilja specifika roller. Dessutom ingår inte trakasserier från kunder och gäster. 
– För de som jobbar med servering skulle så klart bilden bli väldigt annorlunda om vi tittade på den typen av trakasserier, säger Olle Folke.

Det är också troligt att det finns ett stort mörkertal i statistik över trakasserier. Många drar sig för att rapportera, säger han.
– Förövaren är också en kollega till den utsattas kollegor. De kan ha en helt annan bild av personen, då kan det bli en konflikt för dem.

Det finns inget tillägg för att man riskerar att utsättas för sexuella trakasserier.

Olle Folke, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet

Det är dessutom vanligt att förövare och utsatt fortsätter att arbeta på samma ställe.
– Det är extremt svårt att ge någon sparken för sexuella trakasserier.

Sexuella trakasserier påverkar arbetsmiljön negativt och borde ses som en särskild risk, tycker Olle Folke.
– I vissa yrken, till exempel inom byggbranschen, kompenseras man för att arbetet innehåller risker. Men det finns inget tillägg för att man riskerar att utsättas för sexuella trakasserier.

Forskarna planerar nu att undersöka om tillfälligt anställda är särskilt utsatta.
– Vi tror att det har betydelse, bland annat för att det påverkar möjligheten att rapportera om något händer.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här