Nyheter

Så oroar sig LO-medlemmarna

LO-medlemmar oroar sig allt mer för samhällsutvecklingen. Miljöförstöring och ökade sociala klyftor ligger i topp.

Publicerad 29 januari 2016

Miljöförstöring och ökade sociala klyftor är det som flest LO-medlemmar oroas av, men många oroar sig också för organiserad brottslighet och stor arbetslöshet. Oron har dessutom vuxit under de senaste åren.Nästan hälften av LO-medlemmarna upplevde dessa samhällsproblem som mycket oroande, konstateras det i en rapport från LO-distriktet i Västsverige.

Forskning visar att personer med vänsteråsikter oftare bekymras av just dessa frågor, vilket rapporten lyfter fram som en förklaring. En annan är att oro för organiserad brottslighet och stor arbetslöshet generellt är högre bland människor med låg utbildning och att det inom LO finns branscher med hög arbetslöshet.

De som har hög utbildning oroar sig i större utsträckning för miljöförstöring, politisk extremism och ökad främlingsfientlighet.
Rapporten bygger på undersökningar gjorda av SOM-institutet vid Göteborgs universitet, mellan år 2000 och år 2013. Sedan dess har oron förmodligen ökat bland LO:s medlemmar, säger Dan Gabrielsson, ordförande för LO-distriktet i Västsverige.
 – Flyktingströmmarna och olika politiska vändningar påverkar säkert i hög grad.

Det kan handla om oro både för ökad främlingsfientlighet och ökade flyktingströmmar, men också om trycket på olika samhällsfunktioner, säger Dan Gabrielsson.
– Många oroar sig för hur det ska bli när fler söker sjukvård eller när en redan ansträngd skola ska ta emot fler elever. Man ser till sitt eget bästa mer än vad man är solidarisk med andra. Men det betyder inte att man är främlingsfientlig.