Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Riskfylld start för unga kockar

Elever på en del yrkesförberedande gymnasieprogram löper förhöjd risk att drabbas av arbetsskador när de kliver in i arbetslivet, visar en ny studie. Kockar och serveringspersonal hör till gruppen.

Publicerad 2 april 2015
Riskfylld start för unga kockar
Unga kockar och servitörer löper förhöjd risk att drabbas av arbetsskador på sina första jobb, visar studien. Foto: Colourbox

Det är forskare från Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm som har undersökt riskerna för att unga utsätts för olika skadliga faktorer i början av sitt yrkesliv. Sammanlagt har nio olika riskfaktorer, som belastning, buller och nattarbete, vägts in. Högst risk hade elever på Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning mark och anläggning. Lägst var risken på Handels- och administrationsprogrammet med inriktning på administrativ service. Störst risk bland hotell- och restaurangeleverna löper de som läser Restaurang- och livsmedelsprogrammet med inriktning på kök och servering.  

Det togs också hänsyn till hur många som studerar på de olika programmen. Ju fler elever, desto högre riskpoäng. Med det inräknat hamnar Vård- och omsorgsprogrammet i topp. 

Forskarna har även vägt in hur allvarliga konsekvenser olika typer av arbetsskador skulle kunna få för de unga. Bland kök- och serveringseleverna bedöms det vara belastning, kemisk och biologisk påverkan på hud och luftvägar, samt organisatoriska och sociala riskfaktorer som skulle få störst konsekvenser. 

Fakta: Projektet ”Hälsosam yrkesdebut”

Studien är en del i forskningsprojektet ”Hälsosam yrkesdebut”. Syftet med projektet är att minska risken för att elever på yrkesförberedande gymnasieprogram drabbas av arbetsskada under utbildningen och efter yrkesinträdet. Ett av målen är att ge studievägledare verktyg att guida elever till rätt utbildning. 

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.