På jobbet
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Restaurangassistans om kritiken

Hotellrevyn ringde till Restaurangassistans för att få kommentarer. När företagets representant Filip Hector hörde att det rörde sig om fallet med Maria ville han inte ställa upp på en telefonintervju utan få frågorna mejlade till sig.

Publicerad 13 november 2012

Filip Hector berättar i mejlet att Restaurang­assistans arbetar kontinuerligt med arbetsplats­chefernas kompetensutveckling genom möten, utbildningar och seminarier. Han skriver också att företaget har goda relationer med Hotell- och restaurangfacket och att Restaurang­assistans utvecklar en arbetsmiljöpolicy. Här nedan är Filip Hectors kommentarer på Marias berättelse.

Att husfrun skäller på ­personalen under morgonmöten.
»Våra arbetsledare har ett ansvar mot kund och framförallt ett ansvar att utveckla sina medarbetare. Givetvis måste också arbetsledare ställa krav så att den produkt våra medarbetare levererar håller så god nivå som möjligt. Att vår arbetsledare skulle »skälla« på medarbetarna är en subjektiv upplevelse. Våra arbetsledare måste ge kontinuerlig feedback till alla medarbetare, positiv som negativ.«
 
Att Restaurangassistans vill bli av med städ­personal som har dålig hälsa.
»Nej, det stämmer inte. Vi har ett avtal med läkarpraktiker i varje stad vi har entreprenader i så att vi snabbt kan få in personal på rehabilitering vid behov. Vi genomför även ergonomi­utbildning för vår personal. Har dock en med­arbetare stora problem med till exempel rygg och har haft det under många år utan att ­rehabiliteringen hjälpt försöker vi coacha med­arbetaren till andra tjänster som passar bättre, för att individen inte ska fara illa på sikt.«
 
Att personal måste stanna kvar och utföra arbete efter arbetsdagens slut, obetalt.
»Detta är helt främmande för oss och absolut inget sätt vi arbetar på. All personal stämplar in och sedan ut och får givetvis betalt för all arbetad tid. I de fall som personal kan komma att arbeta över får givetvis personalen lön enligt kollektivavtalet Visita/HRF som vi är anslutna till.«

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.