Ur artikelarkivet Gamla arkivet
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Att skylla på bristande ledarskap är för enkelt

Publicerad 17 januari 2005

Jag vill å förbundsstyrelsens vägnar tacka för de frågor som du ställt om förbundets bokslut och som jag först den 24 november fått ta del av.
Du har ställt många och ingående frågor. Utrymmet för svar i tidningen tillåter bara ganska förenklade svar.

Förbundets ekonomi är ansträngd. Det pågår nu ett omfattande arbete att minska kostnaderna utan att verksamheten ska drabbas negativt. Det betyder att de kostnader som framför allt ses över är kostnader som har att göra med lokaler, utrustning och personal, det vill säga administrationen.
Att, som du föreslår, förbundsstyrelsen inte ska beviljas ansvarsfrihet är ett drastiskt förslag som inte har stöd hos våra auktoriserade revisorer. Det är beviljat ansvarsfrihet till och med år 2002 vid kongressen 2003. Det var du själv med och gjorde. För åren 2003?2004 kommer det att vara en kongress-fråga år 2005.
Vad gäller placeringsinstruktioner, attestregler och allt som kontrolleras av våra revisorer ? finns inga anmärkningar från dessa.
Att skylla den ekonomiskt allvarliga situationen på bristande ledarskap är för enkelt. I förbundet har en rad olika olyckliga händelser skapat den situation som är idag. Naturligtvis är förbundsstyrelsen ytterst ansvarig. Det är detta ansvar som styrelsen nu tar när man går igenom område efter område för att bringa ordning i allt. Risken finns naturligtvis att det känns lockande att söka syndabockar. Frågan är bara vad det ska tjäna till. Just nu handlar det mer om behovet att gå vidare.

Att läsa våra stadgar som fan läser bibeln bringar mer oro än reda i en besvärlig situation.
Förbundets årsredovisning finns att tillgå på varje avdelning. Om inte, kan den lätt tas fram. Naturligtvis är årsredovisningen granskad och godkänd av förbundets revisorer. Det är avdelningen som tillhandahåller kongressombuden årsberättelsen.
Om medlemsavgiften ska höjas eller inte är inte kopplat till enskilda poster i bokslutet utan handlar om helheten och då framförallt kostnader för administrationen.

Kostnaderna för förbundets demokratiska organisation ? alltså förbundsstyrelsen ? är mycket låga. Styrelsen kan tyckas dyr men i bokslutsrubriken finns inte bara förlorad arbetsförtjänst utan också traktamenten, medverkan i arbetsgrupper och konferenser, inläsningstid, kompetensutveckling och mycket mera.
Inom LO har vårt förbunds arbetsutskott bland de lägsta arvodena. Den ersättning som utgår består av ombudsmannalön samt ett ordförandetillägg. Inga övriga arvoden utgår.
Kostnaderna för hemförsäkringen har betalats för tre år i taget. Nu betalar vi för två år i taget. Därför skiljer kostnaderna så som du noterat (i nr 11/04).

Förbundet går nu mot en kongress. Förbundsstyrelsen föreslår att Hotell- och restaurangfacket också i framtiden ska vara ett eget förbund. Det skulle vi aldrig göra om vi inte kände att vi hade situationen under kontroll. Vi har många utmaningar framför oss men Hotell- och restaurangfacket har aldrig varit rädda för utmaningar.
Det ska vi inte vara nu heller.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.