Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Nya avgifter från 1 mars

Hotell- och restaurangfacket höjer avgifterna från den 1 mars och lägger till en ny avgiftsklass för dem som tjänar mer än 17000 kronor.

Publicerad 25 januari 2002

Månadsinkomst
– 3 399 kronor: 120 kronor i avgift
3 400 – 5 799 kronor:   195 kronor i avgift
5 800 – 7 599 kronor:   225 kronor i avgift
7 600 -10 799 kronor: 265 kronor i avgift
10 800 – 12 499 kronor: 295 kronor i avgift
12 500 – 14 999 kronor: 325 kronor i avgift
15 000 – 16 999 kronor: 340 kronor i avgift
17 000 kronor och mer: 355 kronor i avgift

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.