Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Nya avgifter för HRF:s medlemmar

Den första juli ändras avgiften för många av HRF:s medlemmar. Dagens 14 avgiftsklasser ska bli fyra, vilket innebär en höjning för en del och en sänkning för vissa.

Publicerad 23 maj 2012

– Det handlar framför allt om enkelhet. Med färre klasser blir det lättare att placera in medlemmar i rätt avgiftsklass, säger Rolf Jerling på Hotell- och restaurangfackets ekonomiavdelning.
I dag kan HRF-medlemmar få betala 14 olika avgifter, beroende på hur mycket de tjänar. Efter den första juli kommer det bara att finnas fyra olika klasser. För vissa innebär förändringen en höjning med upp till 35 kronor, medan andra får sin avgift sänkt med upp till 20 kronor. Exempelvis får en medlem som tjänar 12 700 kronor en ny avgift på 325 kronor, vilket är 35 kronor mer än i dag. En medlem som tjänar 11 000 får däremot sin avgift sänkt med 20 kronor till 245 kronor.
 
Senaste gången HRF höjde avgifterna var år 2009. Förbundsstyrelsen har nu beslutat att höjningarna hädanefter kommer att ske årligen och i enlighet med konsumentprisindex.
– Det är bättre att låta medlemsavgifterna följa den övriga prisutvecklingen i samhället än att behöva göra större höjningar var tredje år. Höjningen enligt konsumentprisindex ligger någonstans runt fyra-fem kronor, säger Rolf Jerling.  

HRF-medlemmar runt om i landet får nu hem brev med uppmaningen om att rapportera sin inkomst.

Fakta

Nya avgiftsklasser från 1 juli

Inkomst och ny avgift:

  • 1 – 8 699 kronor betalar 195 kronor
  • 8 700 – 12 699 kronor betalar 245 kronor
  • 12 700 – 22 699 kronor betalar 325 kronor
  • 22 700 – uppåt betalar 340 kronor

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.