Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Mer än var fjärde HRF:are utlandsfödd

Allt fler LO-medlemmar kommer från andra länder. 28 procent av HRF:arna är födda någon annanstans än i Sverige.

Publicerad 22 maj 2003

På tre år, från år 2000 till år 2003, har andelen utlandsfödda LO-medlemmar ökat från 12 till 14 procent.
Fastighetsanställdas förbund och Hotell- och restaurangfacket är de som har flest invandrare bland medlemmarna.

Räknar man in de som är födda i Sverige, men har minst en förälder från ett annat land, så har 22 procent av LO:s medlemmar utländsk bakgrund. Även här har det varit en ökning med två procentenheter på tre år.

Så stor andel av medlemmarna är födda utomlands:
Fastighets:   33 procent
Hotell- och restaurang:   28 procent
Industri:   21 procent
Livs:      20 procent
Metall: 16 procent
Kommunal:   15 procent
Grafiska:   12 procent
Handels:      11 procent
Transport:   9 procent
Pappers:      9 procent
Skogs & trä:   9 procent
Seko:      7 procent
Byggnads:   7 procent
Elektriker:   4 procent

LO:      14 procent
TCO:      7 procent
Saco:      8 procent

Uppgifterna gäller första kvartalet år 2003. De kommer från Statistiska centralbyrån och befolkningsregistret och har sammanställts av LO. de ingår i serien ”Röster om facket och jobbet” som presenterades i juni. Alla fackförbund är inte redovisade i utredningen, bara de största och de som själva har begärt ett extra urval i LO:s stora medlemsundersökning.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.