Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

”Karl-Petter Thorwaldsson känns helt rätt”

Högre a-kassa och fler pappamånader men stopp för vinster i välfärden och för monarkin. När LO i går, måndag, avslutade sin 27:e kongress så var kursen utstakad på många områden.

Publicerad 29 maj 2012

– Viktigast var att välja ny ordförande och ledning. Nya LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson känns helt rätt. Min känsla när jag lämnar kongressen är att det finns en stor enighet bland ombuden trots att vi kommer från olika förbund och landsändar, säger Eva-Lotta Ramberg.
Hon var ett av HRF:s ombud på LO-kongressen som avslutades i går.

HRF fick med sig kongressen på åtminstone två frågor. Ombuden i LO-kongressen sa ja till att välja Karl-Petter Thorwaldsson som ny ordförande, den kandidat som HRF varit med och föreslagit.

Kongressen ställde sig också bakom HRF:s motion om verka för att Migrationsverket ska få i uppdrag att kontrollera löner, arbetstider och arbetsvillkor för människor från länder utanför EU.

Det fanns även en enighet kring papperslösas situation och kongressen sa ja till att öppna fler fackliga center för dem. LO ska också arbeta för att vård och skola ska göras tillgängliga för papperslösa.

Kongressen drev igenom en ändring i stadgarna som innebär att LO nu är en uttalat feministisk organisation. Men det fattades inga beslut om fortsatta jämställdhetspotter, däremot om att hålla fast vid den solidariska lönepolitiken och motverka lönediskriminering av kvinnor.

För Eva-Lotta Ramberg är LO-kongressen ett engagemang som handlar om ett samhällsbygge som sträcker sig längre än arbetsvillkoren.
– LO jobbar mycket samhällspolitiskt. Tillsätter stora utredningar och är en politisk makt att räkna med. Man vill förändra arbetsvillkoren men också hela samhället, säger Eva-Lotta Ramberg.

Så vill LO förändra samhället

  • Återställa a-kassan till 90 procent.
  • Verka mot vinster i välfärden.
  • Utöka de obligatoriska pappamånaderna med två månader.
  • Verka för att att kommuner och andra ska kräva kollektivavtal vid upphandlingar
  • Monarkin ska ersättas med en demokratisk vald statschef.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.