Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Hårdare krav för tillstånd nästa år

Vid årsskiftet skärps livsmedelslagstiftningen. Alla gällande tillstånd ska omprövas utifrån de nya hårdare reglerna. De restauranger som inte uppfyller kraven kan få slå igen.

Publicerad 8 december 2005

Från och med 1 januari ställs hårdare krav på krögare. De ska ta större ansvar för sin livsmedelshantering, annars riskerar de att få stänga igen helt.
Det blir följden av den nya livsmedelslagstiftningen som införs vid årsskiftet.

Alla serveringsställen i landet ska inspekteras utifrån de nya reglerna. Det är upp till miljökontoren i varje kommun att genomföra kontrollerna.

Roger Strindberg, enhetschef på miljökontoret i Örebro, är mycket positiv.
– Det är bra. De nya förordningarna ändrar inriktning på lagstiftningen. Nu visas det tydligt att det är den som bedriver verksamheten som har ansvaret för att allt sköts, säger han.

Ett av kraven för att bli godkänd är ett fungerande egenkontrollprogram. Det innebär att restaurangen ska ha en nedskriven plan för hantering av livsmedel, personalens hygien och rengöring.

Nytt är också att lokal och verksamhet måste godkännas varje gång restaurangen byter ägare. Förut ”ärvde” en ny ägare tillståndet av den gamle. Nu krävs en ny inspektion.
– Det ger oss tillfälle att plocka bort olämpliga lokaler. Det har varit svårt förut. Om de en gång har fått tillstånd så är det svårt att ta bort det, säger Roger Strindberg.

I de fall där miljökontoret har anmärkningar får krögaren tre månader på sig att rätta till problemen. Sedan görs en ny kontroll. Om kraven inte är uppfyllda då kan krögaren i vissa fall beviljas ytterligare tre månader att åtgärda bristerna. Efter det drar miljökontoret in tillståndet och krogen får stänga.

Men Roger Strindberg tror att även krögarna är positiva till de nya reglerna.
– Det är klart att det kommer att kosta dem lite. Men de kommer nog att tycka att det är skönt att veta vad som gäller, säger han.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.