Nyheter FÖRHANDLING

Halv seger om enstaka dagar

Det företag som under nio månader lade ut 53 000 timmar på enstaka dagar har erkänt brott mot kollektivavtalet. Men HRF nådde inte ända fram.

Publicerad 20 augusti 2021
Halv seger om enstaka dagar
Foto: Helena Silvertid/Mostphotos

Mellan juni och december förra året lade ett stort företag ut 53 000 arbetstimmar som enstaka dagar-anställningar.
Emil Bäckström, central ombudsman på Hotell- och restaurangfacket, räknade ut att det motsvarar 25 heltidstjänster.

Ett solklart överutnyttjande anser HRF, som tog ärendet vidare till central förhandling.

Enstaka dagar

Anställning för enstaka dagar får ingås:
  • om arbetstiden inte går att schemalägga,
  • om det föranleds av arbetets oregelbundna beskaffenhet och
  • när arbetsgivaren har ett tillfälligt behov av arbetskraft
Om det efter lokala parters överläggning och utredning klarläggs att det finns ett konstant arbetskraftsbehov som kan schemaläggas, ska arbetsgivaren erbjuda tillsvidareanställning.

I kollektivavtalet som tecknades förra hösten finns nämligen en överenskommelse. Den innebär att arbetsgivare som missbrukar enstaka dagar inte längre ska kunna använda dem.

– Tyvärr höll inte företaget med om att det var ett överutnyttjande, där kunde vi inte enas. Däremot medgav de att de schemalagt de enstaka dagarna, vilket är ett brott mot kollektivavtalet, säger Emil Bäckström.

Bolaget ska betala 35 000 kronor i skadestånd till förbundet. Det kommer att bli fortsatta möten om hur enstaka dagar ska hanteras på företaget.

– Det kommer att bli diskussioner lokalt i september om hur man kan och inte kan göra.