Nyheter ARBETSMARKNAD

Fler branschjobb i sikte

Arbetsgivarna har blivit lite försiktigare när det gäller sina jobbprognoser. Men när branschens företagare får förutspå sitt behov av arbetskraft är det fortsatt stor efterfrågan.

Publicerad 2 januari 2020
Fler branschjobb i sikte
Hotell- och restaurangarbetsgivarna ser ökad efterfrågan på personal framöver. Foto: Colourbox

Sveriges arbetsgivare tror att det blir en något ökad efterfrågan på personal under det första kvartalet 2020, enligt Manpower groups arbetsmarknadsbarometer. Sysselsättningstrenden ligger på +4 procent.

Personalbehovet varierar mellan branscherna. Hotell- och restaurang hör till de områden som är mest positiva, där är sysselsättningstrenden +9 procent. Men finans- och försäkringsvärlden, byggbranschen och energisektorn är bland dem som ser ännu ljusare på tillvaron.

Om statistiken

  • Undersökningen om sysselsättningstrenden har besvarats av cirka 750 arbetsgivare i Sverige. De utgör ett representativt urval och är inte hämtade från Manpowers kundregister.
  • Statistiken om att byta jobb kommer från en undersökning som genomfördes av Inizio på uppdrag av Manpower. Cirka 3 800 personer svarade, både anställda, egenföretagare, studerande och arbetslösa.

Det verkar också bli en rörlig arbetsmarknad under våren. Var tredje tillfrågad uppger att de helt säkert tänker byta jobb det närmaste halvåret.
En lika stor andel funderar på att byta jobb.
– Det är fortfarande arbetstagarnas marknad med låg arbetslöshet och stor kompetensbrist. Att byta jobb är också ett sätt att skaffa sig ny kompetens och hålla sig attraktiv på en arbetsmarknad i snabb förändring, säger Mikael Jansson, vd för Manpower group Sverige.

I en Sifo-undersökning beställd av pensionsvalcentralen Collectum är det försiktigare tongångar. Där säger 17 procent att de planerar att byta arbetsgivare under 2020.