Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Felaktigt extraanställd – då fick företaget böta

Liljan var anställd »extra vid behov« men hade ändå schemalagt arbete i två år. Nu får företaget betala 10 000 kronor i skadestånd.

Publicerad 12 november 2002

Liljan arbetade under två år regelbundet på helgerna på ett hotell i Stockholm. Hon hade ett schema men hon räknades ändå som »extra«. Så dök det upp andra problem på arbetet och hon kontaktade facket.
Det blev först en lokal förhandling mellan facket och företaget och sedan en central förhandling där HRF och arbetsgivareföreningen SHR, Sveriges Hotell och restaurangföretagare, var med.
Fackets krav var att Liljan skulle bli fast anställd, »tillsvidareanställd« som det heter på avtalsspråket.
I kollektivavtalet, paragraf 4, avsnitt 1.2, står vad som gäller: »Avtal om extra anställning för enstaka dagar får träffas om det föranleds av arbetets oregelbundna beskaffenhet.« Anställningsformen förutsätter också att arbetstiden inte går att schemalägga.
Men Liljan hade ju haft ett schema. Hon hade arbetat länge och till förhandlingen hade hon tagit med sig både lönebesked och de kontrolluppgifter hon hade fått från hotellet. Liljan och facket kunde alltså bevisa hur det hade varit.
Den centrala förhandlingen slutade med att facket fick 10 000 kronor i skadestånd för avtalsbrott.
Liljan erbjöds att komma tillbaka till ett fast jobb. Men hon ville inte gå tillbaka till jobbet efter den uppslitande striden, så hon tog inte det erbjudande.

Det är första gången Hotell- och restaurangfacket har fått skadestånd för en felaktig extraanställning.
Om en arbetsgivare har brutit mot kollektivavtalet kan han få betala skadestånd. I en förhandling kommer man överens om skadestånd, i en domstol beslutar domstolen om skadeståndet.
Skadestånd kan gå både till facket och till den anställde. Facket får skadestånd för själva avtalsbrottet, brottet mot det avtal som både facket och arbetsgivaren har skrivit på. Den anställde kan få skadestånd för den skada han lidit, exempelvis utebliven lön (ekonomiskt skadestånd) eller kränkning (ideellt skadestånd). Ibland kan resultatet bli så att den anställde erbjuds jobbet tillbaka, men inte vill ha det.
Fotnot: Liljan är inte medlemmens riktiga namn.

Så säger avtalet om extra anställning
? »Avtal om extra anställning för enstaka dagar får träffas om det föranleds av arbetets oregelbundna beskaffenhet.«
? »Anställningsformen får endast tillämpas när arbetsgivaren har tillfälligt behov av extra arbetskraft och annan anställningsform inte kan tillämpas.«
? »Om det efter överläggning och utredning klarläggs att det finns ett konstant arbetskraftsbehov som kan schemaläggas, skall arbetsgivaren erbjuda annan anställningsform än extra anställning.«
Källa: Kollektivavtalet §4, moment 1.2

Viktigt för dig
? Se till att du har anställningsbevis, hur kort anställningen än är.
? Skriv upp dina arbetstider, spara eventuella scheman.
? Kräv lönebesked om du inte får det.
? Spara alla lönebesked och kontrolluppgifter.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.