Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Färre arbetslösa i Västmanland – fler på Gotland

Med hösten kommer jobben. Under augusti och september minskade antalet arbetslösa i Hotell- och restauranganställdas a-kassa med drygt 1 500 personer.

Publicerad 10 oktober 2006

I slutet på september var 8,7 procent av medlemmarna i hotell- och restauranganställdas a-kassa arbetslösa. I slutet av juli var motsvarande siffra 10,5 procent. Sammanlagt har drygt 1 500 a-kassemedlemmar lämnat arbetslösheten under de senaste två månaderna. Det innebär att nästan var femte arbetslös fått någon form av sysselsättning.

I Västmanlands och Kronoborgs län fick fler än var tredje arbetslös a-kassemedlem jobb eller började i något av arbetsförmedlingens olika program.

På Gotland och i Kalmar län ökade dock antalet arbetslösa medlemmar. En förklaring kan vara att många restauranger och hotell i området har sin högsäsong under sommarmånaderna. Även i Dalarnas län blev de arbetslösa medlemmarna något fler under augusti och september.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.