Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Ett platsombud på 83 medlemmar

I flera år har HRF haft som mål att finnas och synas mer på arbetsplatserna. Resultatet än så länge är dock klent.

Publicerad 23 augusti 2005

712 medlemmar i Hotell- och restaurangfacket är samtidigt platsombud på sin egen arbetsplats.
Det innebär att det finns ett platsombud på 83 medlemmar.
Platsombudet får information från facket som de kan lämna vidare till arbetskamraterna. De tar också emot information från arbetsgivaren och lämnar den vidare.

129 av platsombuden har förhandlingsrätt. De har utbildning och kan själva förhandla i många frågor. När det gäller komplicerade förhandlingar, och särskilt om det är uppsägningar, är dock en ombudsman med vid förhandlingen i de allra flesta fall.
I Östergötland, Dalarna och Västerbotten finns inte ett enda platsombud som har förhandlingsrätt.

313 medlemmar är med i en facklig klubbstyrelse. 62 av dem är ordförande, och det bör innebära att det finns 62 platsklubbar i landet. En låg siffra om man betänker att HRF har avtal på 9 924 arbetsplatser. Bara en arbetsplats av 160 har en facklig klubb.
I tre avdelningar, Jönköping, Örebro och Sörmland, finns inte en enda arbetsplatsklubb.

Källa: HRF:s verksamhetsberättelse för år 2004.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.