Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

DO-anmälan ledde till åtgärder på Max

En anmälan om sexuella trakasserier på en Max-restaurang blev inte prövad i domstol, men ledde till att hamburgerkedjan skärpte sitt arbete mot diskriminering, enligt Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Publicerad 29 april 2015
DO-anmälan ledde 
till åtgärder på Max
En anmälan kom in från en av Max hamburgerrestauranger. Foto: Mostphotos

I sin anmälan till DO berättade en kvinna att hon vid flera tillfällen utsatts för något som hon uppfattade som sexuella trakasserier på sin arbetsplats, en av Max hamburgerrestauranger. Hon påpekade också att företaget inte utredde och åtgärdade händelserna.

DO har nu kommit fram till att det mesta av det som anmälts hände för så länge sedan, hösten 2013 och första halvåret 2014, att det är för sent att få saken prövad i domstol. Dessutom var DO tveksam till om det skulle gå att slå fast att det var sexuella trakasserier.

Men DO tycker ändå att det var mycket bra gjort av kvinnan att anmäla, eftersom det ledde till att Max förbättrade sitt arbete mot diskriminering.
– Hon har uppmärksammat såväl DO som företaget på de här problemen. Företaget har nu vidtagit åtgärder som har förutsättning att leda till en förändring, säger Rickard Appelberg, chef för DO:s rättsenhet Arbetsliv.

DO har nu avslutat ärendet. Åtgärderna som Max vidtagit omfattar alla diskrimineringsgrunder och alla bolagets restauranger.

De sju diskrimineringsgrunderna

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering på grund av dessa sju grunder.

  • Kön.
  • Könsidentitet eller könsöverskridande identitet eller uttryck.
  • Etnisk tillhörighet.
  • Religion eller annan trosuppfattning.
  • Funktionsnedsättning.
  • Sexuell läggning.
  • Ålder.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.