Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Branschens anställda i lönebotten

Trots en lyckad avtalsrörelse är löneklyftan mellan tjänstemän och arbetare stor, visar LO:s nya lönerapport. I lönebotten hamnar hotell- och restauranganställda tillsammans med arbetare inom skola och barnomsorg.

Publicerad 10 december 2010

Under den senaste avtalsperioden ökade arbetarnas löner procentuellt något mer än tjänstemännens, 11,6 procent mot 11,5 procent. Men fortfarande är klyftan orimligt stor, konstaterar LO i sin nya lönerapport som presenterades i veckan. Förra året var medellönen för en svensk tjänsteman hela 9 600 kronor mer än för en arbetare, en skillnad på 44 procent.
– Lönegapet mellan arbetare och tjänstemän ökade okontrollerat i slutet av 1990-talet och blev på kort tid större än vad våra medlemmar kan acceptera. Senaste avtalsperioden fick vi äntligen stopp på denna ökning och nu är det dags att med kraft trycka ihop lönegapet till en rimlig nivå, säger LO:s avtalssekreterare Per Bardh.

Mest tjänade tjänstemän inom försäkring och finans, med en medellön på 41 700 kronor för båda könen och hela 50 300 för män enskilt. Minst tjänade hotell- och restaurangarbetare samt kommunalanställda inom skola och barnomsorg. Där låg förra årets medellön på 19 800 respektive 19 600 kronor i månaden.

Men det hade kunnat vara ännu värre. Mellan år 2007 och 2009 ökade faktiskt lönerna i många kvinnodominerade branscher, så som hotell- och restaurang och handeln, mer än i många andra. Detta beror med stor sannolikhet på LO-förbundens satsning på kvinnolöner under förra avtalsrörelsen. I genomsnitt ökade lönerna för anställda i hotell- och restaurangbranschen med 12,5 procent mellan 2007 och 2009. Det kan jämföras med 11 procent i tillverkningsindustrin.

LO:s ”Lönerapport år 2010” bygger på statistik från Statistiska centralbyrån.

Fakta: Medellöner för några olika branscher år 2009


  Arbetare Tjänstemän

Samtliga

 21 900
 31 500
Verkstads-
industrin

 23 400
 37 100
Handeln
 20 700
 29 600
Hotell- och
restaurang
 
 19 800
 28 500
Skola
(kommunal)
 19 600
 27 000

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här