Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Avtal klart för stora nöjesparker

Efter långdragna förhandlingar enades HRF och Visita i går till slut om ett avtal för anställda på landets stora nöjesparker. Även anställda på serveringskonditorier och bingohallar har fått nya avtal.

Publicerad 15 november 2013
inlinebild
Malin Ackholt, avtalssekreterare för HRF. Foto: Jann Lipka/HRF

– Det är skönt att parterna har funnit en överenskommelse som är i linje med övriga avtal. Det har tagit tid, säger HRF:s avtalssekreterare Malin Ackholt.

Det nya avtalet, som gäller bland annat på Gröna Lund och Skara Sommarland, följer i stort det Gröna Riksavtalet. Det innebär att lönerna höjs med 560 kronor under både det första och andra året, och med 533 kronor det tredje året.  

Nytt är att det från och med nästa år finns en möjlighet till lokal lönebildning. 70 procent av löneökningen ska vara generell, medan 30 procent kan fördelas som pott. Potten ska dock inte gälla för nöjesparkernas många säsongsanställda. De får i stället hela ökningen generellt.
– Vissa jobbar bara sex veckor. Det hade varit omöjligt att göra en bedömning baserad på det, säger HRF:s avtalssekreterare Malin Ackholt.

Andra nyheter i avtalet är att det numera krävs att scheman ska ange start- och sluttider och att permissionsregeln ska gälla även för urnnedsättning.
Ob-ersättningen höjs med avtalets värde, men exakt hur mycket är inte klart än.
 
I oktober tecknades också nytt avtal för anställda på Almega-anslutna bingohallar. Där höjs lönerna med 560 kronor från 1 oktober i år, lika mycket nästa år och med 580 kronor år 2015. Avtalet gäller till den sista december 2016. Även anställda på serveringskonditorier har fått ett nytt avtal. Deras löner höjs med 500 kronor från den 1 juni i år, med 560 kronor nästa år och 593 kronor år 2015. Avtalet går ut den sista april 2016.

Förhandlingar pågår fortfarande mellan Hotell- och restaurangfacket och Almega om ett nytt avtal för anställa på nöjesparker och tivolin som är medlemmar i arbetsgivarorganisationen.

 

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.